Sälj inte för billigt

Det syns inte i listorna, men i skogen – där affären görs upp – har det redan börjat märkas: Priserna på timmer börjar så smått sjunka när tilläggen sänks.
Sågverken har haft en god efterfrågan på trävaror sedan andra kvartalet 2016 på alla viktiga marknader i hela världen, och exportpriserna har stigit med 30 procent på två år, enligt SCB. Men nu har trävarupriserna av lite olika anledningar ­börjat sjunka i Kina, Nordafrika, Mellanöstern och USA. Dess­utom har byggandet här hemma dämpats.
Bland sågverken som säljer mycket till europeiska marknader finns en oro för sänkta priser under första kvartalet nästa år. 

Konkurrensen är hård. Produktionen är hög i Tyskland och Österrike och där finns gott om råvara på grund av omfattande barkborreangrepp. I södra Sverige har vi också sett allvarliga barkborreskador. Skogsägare som drabbas måste avverka och många tar med lite extra volymer när de ändå är igång med maskinerna i skogen.
I kombination med höga priser leder det till en ökad avverkning, vilket också Skogsstyrelsens statistik visar. Den areal som skogsägare anmälde för avverkning under oktober ökade med 24 procent i Götaland, jämfört med oktober 2017. I hela landet ökade den anmälda arealen med tio procent. 
Det finns också risk för vinterstormar, vilket ytterligare skulle öka avverkningen.

Sågverken vill inte ha ett för högt rotstående lager om de går mot minskad efterfrågan på trävaror. De ändrar inte pris­listorna, men premierna bromsas något för att dämpa avverkningsviljan. 
Det betyder dock inte att de inte längre vill teckna kontrakt. Konjunkturen är fortfarande bra och det är alltid läge att ­kontakta flera köpare vid en eventuell affär. 

Ett råd till dig som har drabbats av granbarkborre och tar med några extra, icke angripna träd i avverkningen: Stressa inte, ­tacka inte ja till vad som helst. För angripet virke sänks priset rejält, men exempelvis Södra har också en särskild prislista för samleverans av mindre volymer skadade och oskadade träd där timmerpriset är lägre än i vanliga listan. Men det finns inte någon anledning att få för lite betalt för fint timmer. 

Den här månaden publicerar vi åter medelpris för virket från en slutavverkning, men från ett urval av köpare på grund av en omfattande, lite tidsslukande genomgång av alla listor och metoder.
När det gäller massavedspriserna: Förra månaden höjde Mellanskog för lövmassaved, nu följer Holmen efter och höjer till 300 kronor per kubik fub.

SKOGEN 12/2018

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb