Jämförpriser april 2019

SKOGENs virkesspecial – se vad bolagen och skogsägareföreningarna ger för ditt normalbestånd.

Våra genomsnittspriser för ett normalbestånd, där både timmer och massaved ingår, räknas ut med hjälp av datorprogrammet Aptan som Skogforsk har utvecklat och som även många virkesköpare använder när de gör sina prislistor. Aptan räknar ut ett genomsnittspris per kubikmeter utifrån en simulerad avverkning i en mellansvensk exempelskog ­baserat på köparnas egna prislistor.

Kommentar: Sekunda massaved ger lägre pris

Grön färg = prishöjning
Röd färg = prissänkning

JÄMFÖRPRISER PER 11 MARS 2019

MASSAVED
Priserna anges exklusive det transportavdrag som tillämpas generellt norr om E18 om inte annat anges.
 BarrGranBjörkCert
NORRLAND    
BillerudKorsnäs, Norrb310290 
Sveaskog, Norrb, Västerb320300 
Norra Skogsägarna Norrb, Västerb, Ångerm320280 
SCA, Norrbotten, Västerbotten310280 
Martinsons, Västerbotten320280 
Holmen, Västerb, Västernorrl, N Jämtl320335285 
SCA, Västernorrl, Jämtl (exkl Övik, Strömsund)310310280 
SCA, Örnsköldsvik, Strömsund310280 
Norrskog, S Lappl, Jämt, Ångerm, Medelp320260 
Nätraälven, Ångermanland325300 
Holmen, Härjedalen, S Jämtland320335300 
Holmen, Hälsingland320335300 
Stora Enso, Hälsingl, Härjed300315265 
Sveaskog, Häls, Härjed320335300 
Mellanskog , Häls, Härjed320335300 
Holmen, Gästrikland320335300 
Mellanskog, Gästrikland320335300 
Stora Enso, Gästrikland300315265 
Sveaksog, Gästrikland320335300 
Billerud Korsnäs, Gästrikl/Härjed300315265 
     
SVEALAND    
Holmen, Dalarna320335300 
Mellanskog, Dalarna320335300 
Stora Enso, Dalarna300315265 
Sveaskog, Dalarna320335300 
BillerudKorsnäs, Dalarna300315265 
Holmen, Uppland3320335300 
Sveaskog, N Västmanl, Uppland (exkl Enköping)320335300 
Sveaskog, Närke, S Västm, Ö Värml, Enköping320335300 
Mellanskog, Uppl/Västmanl/Söderm320335300 
Holmen, Söderm/Västm/Örebro/S Sthlm3203353005
Sveaskog, Södermanland, S Sthlm320335300 
Sveaskog, N Örebro320335300 
Stora Enso, Mälardalen300315270 
BillerudKorsnäs, Örebro, Mälardalen1300315270 
Stora Enso, Örebro (exkl Värmland)300315270 
Mellanskog, Örebro320335300 
VVDS*, Värmland (medl.pris)2335335300 
BillerudKorsnäs, Värmland280295265 
Mellanskog, Värmland320335300 
Stora Enso, Värmland (landskapet)300315265 
Forimp, Värmland320335265 
Sveaskog, Värmland (exkl Karlskoga, K-hamn, Degerfors)3300315265 
     
GÖTALAND    
Stora Enso, Bohuslän, Dalsland360375360 
VVDS*, Dalsland360375360 
Sveaskog, Skaraborg36036020
Södra, region väst436036020
Holmen, Östergötl, Småland36037536020
Sveaskog, Östergötl, N Småland360375360 
Södra, region öst436037536020
Mellanskog, Gotland320300 
Sveaskog, Götaland360375360 
Södra, region syd436036020
     
GRANNLÄNDER    
Finland, januari (1€=10,25kr)5329358335 
Lettland februari, (1€=10,50kr)64625577 
  
SLUTAVVERKNING, MEDELPRIS
Medelpris för gran respektive tall i en slutavverkning
Medelstam tall = 0,42 m3, gran = 0,30 m3
 TallGranCert
NORRLAND   
Norra Skogsäg, Norrb. kust420351 
Norra Skogsäg, Norrb. inland409341 
SCA, Norrbotten kust444370 
SCA, Norrbotten inland415335 
Sveaskog, Norrbotten488417 
Holmen, Vbot/Vnorrl/Jämt461450 
Norra Skogsäg, N Västerb421358 
Martinson, Västerbotten426354 
SCA, Västerbotten kust440416 
SCA, Västerbotten inland429374 
Sveaskog, Västerbotten490418 
Nätraälven, Ångermanland458417 
Norra Skogsäg, Ångermanland400369 
Norrskog, S. V-botten inland/Jämt/Å.man/Medelp433399 
SCA, Västernorrland, Jämtland459418 
Stora Enso, Jämtl, Härjed, Häls414388 
Holmen, Härjed, S Jämtl, Häls432395 
Mellanskog, Häls/Härjed443395 
Sveaskog, Häls/Härjed422391 
Mellanskog, Gästrikland445395 
Holmen, Gästrikland437394 
Stora Enso, Gästrikland407382 
Sveaskog, Gästrikland437393 
    
SVEALAND   
Holmen, Dalarna437394 
Mellanskog, Dalarna447391 
Sveaskog, Dalarna437393 
Stora Enso, Dalarna407382 
Mellanskog, N Värmland428411 
Stora Enso, N Värml, N Örebro389393 
Mellanskog, Uppl, Västm, N Örebro423410 
Sveaskog, Uppl, Västm, N Värml419408 
Stora Enso, Uppsala, Sthlm, Västm407396 
Holmen, Uppland417404 
Holmen, Västm, N Örebro3904075/108
Mellanskog, S Värml434426 
VVDS*, Värmland428430 
Forimp428414 
Stora Enso, S Värml, S Örebro393406 
Sveaskog, Närke, S Värml, Sörml428426 
Mellanskog, Sörmland, S Örebro437433 
Holmen, Södermanl, S Örebro, S Sthlm4074315/108
Stora Enso, Södermanland418420 
    
GÖTALAND   
Mellanskog, Gotland449409 
Holmen, Östergötland50350720
Holmen, Småland1052251620
Södra, Region Öst455854220
Södra, Region Väst455854120
VVDS*, Dalsland461449 
Stora Enso, V Götaland467493 
    
GRANNLÄNDER   
Finland, januari (1€=10,25kr)9615648 
Lettland, februari (1€=10,50kr)679876710 

 

FOTNOTER:
*) VVDS = Västra Värmlands och Dals skogsägareförening

1 Pristillägg 20 kr/m3 fub på barr- och granmassaved i Södermanlands län.
2 Ej transportavdrag.
3 Beställd tre meter standardlängd plus 15 kr/m3 fub för barr-/granmassaved.
4 Södra ger också efterlikvid, som de senaste två åren legat på i genomsnitt nio procent.
5 Leveranspris i genomsnitt. Källa: Naturresursinstitutet i Finland.
6 Fritt hamn, säljaren betalar fraktkostnad till hamn. Källa: Skogssällskapet
7 Priset på björkmassaved från Lettland har sjunkit något, anledningen är en något svagare euro.
8 5kr/m3fub för timmer och 10kr för massaved.
9 Rotpostpris i genomsnitt. Källa: Naturresursinstitutet i Finland.
10 Priset på grantimmer i Lettland har sjunkit i euro, men stigit i kronor pga valutaförändringar. Priset på talltimmer är oförändrat i euro, men har stigit i kronor.

SKOGEN 3/2019

LISTAN / Ett golv i förhandlingen
Priserna i våra listor är så gott som alltid lägre än vad som faktiskt betalas. De slut­liga priserna ligger oftast högre tack vare olika påslag som kan vara öppna premier eller resultat av ­förhandling. Det gäller även massavedspriserna.
Mycket spelar in – rätt säsong, lokal konkurrens mellan till exempel sågverk, certifiering, bra vägar, lättillgänglig skog och förstås ­virkeskvalitet är några ­faktorer som kan höja det slutliga priset.
Listorna är inget facit, men är så nära man kan komma ett jämförpris. De visar det som i dag är transparent. Man kan därför använda dem för att jämföra olika ­virkesköpares ungefärliga prisnivåer. Man kan också använda dem som ett golv i förhandlingen. Slutpriset blir i stort sett aldrig lägre än listpriset. De visar också förändringar i prisnivån över tid.

SNITTPRIS – SÅ FUNKAR DET
Våra genomsnittspriser för slutavverkning av ett normalbestånd, där både timmer och massaved ingår, räknas ut med programmet Timan. Timrets längd, kvalitet och diameter vägs ihop tillsammans med andelen massaved.
Timan utgår från ­virkesköparens egen prislista och räknar ut ett snittspris per kubikmeter vid en simulerad avverkning i en mellansvensk exempelskog. I prislistorna finns många olika ­priser beroende på bland annat varje stocks trädslag, kvalitet och diameter, så för varje avverkning blir det hela matriser med priser som ska vägas ihop för att ge ett snittpris.

•   Underlaget till priserna är förutom köparnas prislistor VMF Qberas stambank för Mellansverige. Medelstammen är olika i norr och söder, vilket innebär att visade priser är något för höga i norr respektive för låga i söder.
•   Priserna avser avverkningsuppdrag. Avverkningskostnader belastar säljare.
•   Fördelningsaptering är inlagd.
•   Apteringstillägg (längdutfall) är inräknat.

Du kan läsa mer om hur våra prislistor funkar på webben: skogen.se/jamforpriser.

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb