Jämförpriser april 2017

SKOGENs virkesspecial – se vad bolagen och skogsägareföreningarna ger för ditt normalbestånd.

Kommentar: Konkurrens reulterar

Grön färg = prishöjning
Röd färg = prissänkning
Svart färg = oförändrat

JÄMFÖRPRISER PER 13 MARS 2017

TIMMER, NORMALBESTÅND
Pris i kr/m3 fub. exkl. moms
 TallGran
BillerudKorsnäs, Norrb kust 1)475359
Norra Skogsäg, Norrb. kust418329
Norra Skogsäg, Norrb. land407319
SCA, Norrbotten kust442315
SCA, Norrbotten inland427304
Sveaskog, Norrbotten449357
Holmen, Vbot/Vnorrl/N Jämt418377
Norra Skogsäg, N Västerb421339
SCA, Västerbotten kust444343
SCA, Västerbotten inland427326
Sveaskog, Västerb. kust449364
Nätraälven, Ångermanland421402
N. Skogsäg., Ångermanl.397351
Norrskog, S. Lappl/Jämt/Å.man/Medelp404364
SCA, Västernorrland/Jämtland422351
Rundvirke Skog, Jämt/Medelp/Ångermanl422361
Stora Enso, Jämtl/Härjed/Hälsingl378322
Holmen, Häls/Härjed/Medelp/S Jämt401335
BillerudKorsnäs, Hälsingland394356
Mellanskog, Häls/Härjed411339
Sveaskog, Hälsingl/Härjed382321
Rundvirke Sk, Häl/Härj/Gäst/Dal/Uppl/Västm394330
Holmen, Dal/Gästrikland402329
Mellanskog, Dalarna412332
Stora Enso, Dal/Gästr370320
BillerudKorsnäs, Dalarna373337
BillerudKorsnäs, Gästrikland384347
Sveaskog, Dal/Gästr395330
Mellanskog, Gästrikland409334
VVDS, Värmland 2)395363
Stora Enso, N.Värml, N.Örebro351337
Mellanskog, N Värmland390341
Mellanskog, Uppl/N Sthlm/Västm/N Örebro387344
Sveaskog, Uppl/Västm/N.Värm356337
Stora Enso, Upps/Sthlm/Västm368333
Holmen, Uppland380342
Holmen, N. Örebro/Västmanl380347
BillerudKorsnäs, N. Örebro/Västmanl380347
BillerudKorsnäs, Uppl/Sthlm396343
Mellansk, S Örebro/Sörml/S Sthlm403369
Forimp, S Värmland436381
Stora Enso, S.Värmland354345
Sveaskog,Närke/S.Värml/ Sörml390354
Mellanskog, S Värmland397361
Stora Enso, Södermanland395374
Holmen, Sörmland/S. Örebro/S Sthlm381382
BillerudKorsnäs, S. Örebro/Sörmland383369
VVDS, Dalsland 2)452411
Stora Enso, V. Götaland389421
Sveaskog, Skaraborg419414
Holmen, Östergötland432454
Holmen, Småland431452
Södra, Region Öst458457
Södra, Region Väst469457
Mellanskog, Gotland381335
   
Finland södra, v9 (€9,57kr)602553
MASSAVED
Pris i kr/m3 fub. exkl. moms.
 BarrGranBjörk
BillerudKorsnäs, Norrb250290
Holmen, Norrb/Västerb280275
Norra Skogsägarna Norrb/Västerb/Ångermanl275275
SCA, Norrbotten/Västerbotten250275
Sveaskog, Norrb/Västerb275300
Nätraälven, Ångermanland300300
Holmen, Västernorrl/N Jämt280280275
Norrskog , Västernorrland250250245
SCA, Västernorrland250262275
Rundvirke Sk, Jämt/Medelp/Ångerm250262275
Holmen, Härjedalen/S Jämtland230245270
Holmen, Dalarna/Gästrikl230245270
Holmen, Hälsingland250265250
Stora Enso, Häls/Härjed230245265
Stora Enso, Häls/Härjed230245265
Mellanskog, Hälsingland250265270
Mellanskog, Härjedalen230245270
Rundvirke Sk, Häl/Härj/Gäst/Dal/Uppl/Västm230245265
Mellanskog, Dalarna/Gästr230245270
Stora Enso, Dalarna/Gästr230245265
Sveaskog, Dalarna/Gästr230245265
BillerudKorsnäs, Dal/Gästr/Värml230245265
Holmen, Uppland230245270
Holmen, Sörml/Västm 1)/Örebro 1) /S Sthlm230245270
Mellansk, Mälard/Västmanl/Uppl230245275
Stora Enso, Mälardalen 1)230245270
BillerudKorsnäs, Mälard/Örebro 1)230245270
Sveaskog, Västmanl/Uppl/Sörml230245270
VVDS, Värmland 2)230245270
Mellanskog, Värmland230245270
Stora Enso, Värmland230245265
Sveaskog, Örebro230245270
Sveaskog, Värmland230245265
Forimp, Värmland 3)230245270
Stora Enso, Örebro230245270
Mellanskog, Örebro230245275
Stora Enso, Bohuslän/Dalsland250265290
VVDS, Dalsland280295295
Holmen, Östergötland/Småland280295320
Sveaskog, Östergöt/N Smål280295320
Södra, Västra Götaland280280320
Södra, Östra Götaland280295320
Mellanskog, Gotland250250290
Sveaskog, Skaraborg280280295
    
Finland södra, v9 (€9,57kr)277290276
Lettland Nord v11, (1€=9,57kr)294302292
Lettland Syd v11, (1€=9,57kr)290297294
  
FÖRKLARINGAR JÄMFÖRPRISER OCH MASSAVED

• Denna jämförsprislista återspeglar priset per kubikmeter när ett normalbestånd avverkas. Timrets längd, kvalitet, diameter och andel massaved vägs ihop.
• Priserna avser avverkningsuppdrag. Avverkningskostnader tillkommer.
• Apteringstillägg (längdutfall) är inräknat.
• Underlaget till priserna är köparnas prislistor och VMF Qberas stambank för Mellansverige. Avsmalningen är olika i norr och söder, vilket innebär att visade priser är något för höga i norr och för låga i söder.
• Massaved anges exkl. transportavdrag. Norr om E18 tillämpas transportavdrag om inte annat anges.
• Läs mer hur jämförpriserna fungerar på skogen.se/jamforpriser.

FOTNOTER:
1)Transportavdrag på timmer.
2) VVDS=Västra Värmlands och Dals Skogsägareförening. Ej transportavdrag.
3) Ej transportavdrag.

SKOGEN 3/2017

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb