Jämförpriser april 2011

SKOGENs virkesspecial – se vad bolagen och skogsägareföreningarna ger för ditt normalbestånd.

Grön färg = prishöjning
Röd färg = prissänkning
Svart färg = oförändrat
Grå färg = prognos.

Från 1 januari har Mellanskog garantipriser.

JÄMFÖRPRISER • 16 MARS 2011

Pris i kr/m3 fub. exkl. moms

 TallGran
Billerud574438
Holmen, Norrbotten516402
Norra Skogsäg, Luleålistan523394
SCA, Norrbotten530395
Sveaskog, Norrbotten534402
Holmen, Västerbotten516402
Norra Skogsäg, Skellefteålistan523394
SCA, Västerbotten530407
Sveaskog, Västerbotten532405
Norrskog, S. Lappland484400
   
Holmen, Västernorrl/Jämtl501421
Norrskog, Kustlistan479418
SCA, Västernorrland502414
Stora Enso, Jämtland479404
SCA, Jämtland502414
Holmen, Härjed/Dal/Gästr509414
Holmen, Hälsingl/Medelp484416
Mellanskog, Häls/Härjed 4)495409
Sveaskog, Hälsingl/Härjed516417
Stora Enso, Hälsingland479404
Mellanskog, Dal/Gästr 4)481421
   
Stora Enso, Dalarna459399
Sveaskog, Dalarna485428
Stora Enso, Gästrikland459399
Mellanskog, N. Värmland467425
VVDS, V. Värmland446437
Stora Enso, Värmland464438
Mellanskog, Uppl/Sthlm 4)467425
   
Sveaskog, Sörm/Närk/S.Värm481439
Stora Enso, N. Mälardalen 1)457421
Holmen, Västmanland475450
Mellanskog, Västmanland 4)467425
Sveaskog, Västmanl/Uppl472419
Holmen, N. Örebro475450
Mellanskog, N. Örebro 4)467425
Mellansk, S. Örebro, S. Värml 4)481441
Stora Enso, Örebro437411
Stora Enso, Sörmland468429
Holmen, Sörmland/S. Örebro498465
Mellanskog, Sörmland 4)481441
   
Stora Enso, V. Götaland478478
Sveaskog, Skaraborg463471
Sveaskog, GötalandNy lista på gång
Holmen, Norrköping528503
Holmen, Tranås528503
Holmen, Vimmerby528503
Södra, Götaland 3)528495
Mellanskog, Gotland 4)485424

MASSAVED • 16 MARS 2011

Pris i kr/m3 fub. exkl. moms.

 BarrGranBjörk
Billerud330330
Holmen, Norrb/Västerb330330
Norra Skogsägarna350350
SCA, Norrb/Västerb330330
Sveaskog, Norrb/Västerb330330
    
Holmen, Västernorrland326338326
Norrskog , Västernorrland344356342
SCA, Västernorrland326338326
Holmen, Hälsingland330345330
Holmen, Härjed/Dal/Gäst330345330
Stora Enso, Häls/Härjed330345325
Sveaskog, Häls/Härjed330345325
Mellanskog, Häls/Härjed330345330
 
Mellanskog, Dalarna/Gästr330345330
Stora Enso, Dalarna/Gästr330345325
Sveaskog, Dalarna/Gästr330345325
Holmen, Uppland315330315
Holmen, Västmanland315330330
Mellansk, Västmanl/Uppl315330330
    
Sveaskog, Uppland315330330
Mellanskog, Mälardalen315330330
Stora Enso, Mälardalen 1)315330310
Sveaskog, Västml/Söderm315330330
Holmen, Sörmland315330330
    
VVDS, V. Värmland 2)330345330
Mellanskog, Värmland330345330
Stora Enso, Värmland330345325
Sveaskog, Värmland330345325
Sveaskog, Örebro315330330
Stora Enso, Örebro315330310
Holmen, Örebro315330330
Mellanskog, Örebro315330330
Stora Enso, Bohus/Dalsl350365330
    
Holmen, Östergötland350365330
Sveaskog, Östergötland350365330
Holmen, Småland350365330
Södra, Götaland350365330
Mellanskog, Gotland315330330
Sveaskog, Skaraborg350350330
Sveaskog, Götaland350365330
    
FÖRKLARINGAR

JÄMFÖRPRISER:
• Listan återspeglar priset per kubikmeter när ett normalbestånd avverkas. Timrets längd, kvalitet, diameter och andel massaved vägs samman.
• Gäller avverkningsuppdrag.
• Exkl. avverkningskostnader
• Underlaget är köparnas prislistor och VMF Qberas stambank för Mellansverige. Avsmalningen är olika i norr och söder, vilket innebär att visade priser är något för höga i norr och för låga i söder.
• Apteringstillägg (längdutfall) är inräknat.
• Massaved anges exkl. transportavdrag. Norr om E 18 finns transportavdrag, vilket förklarar det högre priset hos t.ex Mellanskog.

1) Uppsala, Stockholm och Västmanland.
2) Västra Värmlands och Dals Skogsägareförening.
3) Åtvidaberg/Kinda.
4) Garantiprislistor.

SKOGEN 3/11

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb