Annonsera i tidningen

Ladda ner annonsprislista/utgivningsplan 2019

Tidningen SKOGEN Tidningen SKOGEN Tidningen SKOGEN är skogsbrukets oberoende branschtidning och det självklara valet för branschens annonsörer.

Annonsbokning
Johnny NattsjöKontakta: Johnny Nattsjö
Tel: 08-412 15 50
E-post: johnny [dot] nattsjo [at] skogen [dot] se

Adress: Box 1159, 111 81 Stockholm
Besöksadress: Vasagatan 50


Utgivare: Föreningen Skogen
TS-upplaga 2016: 15 300
96 000 läsare, ORVESTO® Konsument 2017:1

Tryckeri: Sörmlands Printing Solutions AB, www.sormlandsprinting.se

Här hittar du mer info för att annonsera i tidningen SKOGEN:

Utgivningsplan
Annonsformat och priser
Annonsmaterial