Utgivningsplan

 

Tidningen SKOGEN 2018

Nummer Tema Bokning
senast
Mtr
dag
Utgiv.
dag
1 Röjning 1/1 9/1 29/1
2 Skogsmarknad 1/2 7/2 27/2
3 Gran 1/3 7/3 27/3
4 Skogstransport 2/4 9/4 27/4
5 Virkesaffären 2/5 7/5 28/5
6-7 Skötselformer 1/6 5/6 27/6
8 Mässnummer 1/8 7/8 27/8
9 Natur- & Viltvård 3/9 7/9 27/9
10 Ny skog 1/10 9/10 29/10
11 Entreprenörerna 1/11 7/11 27/11
12 Mångbruk 3/12 6/12 27/12

Annonsformat & Priser
Annonsmaterial