Utgivningsplan

 

Tidningen SKOGEN 2021

Nummer Tema Bokning senast Materialdag Utgivningsdag
1 Allas skog? 4/1 7/1 27/1
2 Granbarkborren
(extra tidning medföljer; Skogsteknik)
29/1 5/2 
Skogsteknik: 1/2
26/2
3 Ny skog 28/2 5/3 26/3
4 Entreprenörerna 30/3 8/4 27/4
5 Tillsammans / Mässnummer
(extra tidning medföljer; Skogsteknik)
29/4 6/5
Skogsteknik: 29/4
27/5
6-7 Älskade träd 1/6 8/6 28/6
8 Natur- & viltvård 2/8 6/8 27/8
9 Storm & brand
 
(extra tidning medföljer; Skogsteknik)
1/9 7/9 
Skogsteknik: 1/9
27/9
10 Virkesaffären 1/10 7/10 27/10
11 Hyggesfritt 
(extra tidning medföljer; Skogsteknik)
1/11 8/11 
Skogsteknik: 1/11
29/11
12 Mångbruk 1/12 7/12 27/12

Annonsformat & Priser
Annonsmaterial