Utgivningsplan

 

Tidningen SKOGEN 2020

Nummer Tema Bokning
senast
Mtr
dag
Utgiv.
dag
1 Skog & klimat 2/1 7/1 27/1
2 Virkesaffären massaved
(extra tidning medföljer; Skogsteknik)
31/1 7/2 
ST: 31/1
27/2
3 Björken 28/2 6/3 27/3
4 Entreprenörerna 1/4 8/4 27/4
5 Råvaruförsörjning
(extra tidning medföljer; Skogsteknik)
30/4 8/5
ST: 30/4
27/5
6-7 Skogsmaten 1/6 8/6 29/6
8 Fastighetsmarknaden 31/7 7/8 27/8
9 Rase
 
(extra tidning medföljer; Skogsteknik)
31/8 7/9 
ST: 31/8
28/9
10 Kultur & historia  1/10 8/10 27/10
11 Virkesaffären 
(extra tidning medföljer; Skogsteknik)
2/11 9/11 
ST: 2/11
27/11
12 Skyddad skog 30/11 7/12 28/12

Annonsformat & Priser
Annonsmaterial