Aktivitet

Workshop – Nå läroplanens mål med skogen som tema! (Åk 7-9)

10 februari 2015

Information

Datum: 16 mars 2015 Tid: 13:00

Plats: GRs läromedelsutställning, Gårdav. 4, Götteborg

Kostnad: Kostnadsfritt

Arrangör: Skogen i Skolan /GR utbildning

Sista anmälningsdatum: 13 mars 2015

Ansvarig: Daniel Thorell

Anmälan/registrering: http://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=60310&ln=swe
Kostnadsfritt!

Innehåll

Inledande presentation om Skogen i Skolan och vår webb, läromedel, faktablad, övningar mm. Därefter jobbar vi i grupper med Skogen i Skolans material för årskurs 7-9, som omfattar bl.a. svenska, samhällskunskap, biologi och geografi. Materialet innehåller sex stycken utförligt beskrivna övningar om t.ex. skogen som förnybar resurs, ungdomars friluftsvanor samt turism och skogens sociala värden. Avslutningsvis presenterar varje grupp sitt arbete och delar med sig av sina reflektioner av övningarna.

Föredragande: Daniel Thorell är biolog och arbetar på Skogsstyrelsen, myndigheten för frågor som rör skog. Daniel håller skogsdagar och utbildningar för lärare och studenter om hur skogen kan hjälpa till att nå läroplanens mål. Bland hans andra arbetsuppgifter finns rådgivning till skogsägare, lagtillsyn, skydd av skog och internationella skogsprojekt i länderna runt Östersjön.

Frågor till Daniel Thorell: daniel.thorell@skogsstyrelsen.se eller 0325-797 47

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb