Aktivitet

Vart är svensk skogsnäring på väg?

5 februari 2018

Information

Datum: 20 februari 2018 Tid: 17:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm, Per Albin-rummet

Kostnad: 20

Arrangör: Föreningen Skogen och Ladvik Skogsbrukarklubb

Sista anmälningsdatum: 17 februari 2018

Välkommen till en intressant kväll arrangerad av Ladviks Skogsbrukarklubb och Föreningen Skogen.  

Det går väldigt bra för skogsindustrin ”Marknaden sväljer allt” som det står i tidningarna. Men näringen utstrålar inte det självförtroende och jävlar anamma, som den faktiskt borde. 

Professor Sten B Nilsson har tagit sig en rejäl funderare på vart svensk skogsnäring är på väg. Det har resulterat i en grundlig och underhållande genomgång där han listat tio teser, som vi får lyssna till och debattera under kvällen! 

Sten B Nilsson är CEO i Forest Sector Insights AB, ett bolag som bedriver konsultation riktat mot skog och lantbruk. Mellan åren 1976 -1996 verkade Sten som professor inom SLU. Under åren 1986 till 2009 uppehöll Sten ledande positioner inom IIASA, International Institute of Applied System Analysis. Sten, som är expert på boreala skogar och globala skogssektoranalyser, har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar. Efter pensioneringen är han fortsatt aktiv och anlitas som expert av företag och organisationer världen över. 

Anmälan: Senast söndagen den 18:e februari till info@ladviksskogsbrukarklubb.se eller på telefon (helst SMS) 0708 – 17 67 52. 

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb