Aktivitet

Vad går att förbättra med ny teknik?

4 december 2015

Information

Startdatum: 23 augusti 2012 Tid: 07:00
Slutdatum: Tid:

Plats: skogensverige

Kostnad: 2012-08-06 00:00:00

Arrangör: Skogforsk

Sista anmälningsdatum: 6 augusti 2012

Ansvarig: http://www.skogforsk.se/workshop

Det har under de senaste åren skett en mycket kraftfull och intressant utveckling av mätteknik och informationsbehandling såväl inom skogsbruket som på sågverken. Däremot är överföring och återkoppling av information längs värdekedjorna ännu inte fullt utnyttjade. Skogforsk, SLU och LTU har under ett antal år arbetat med teknik för olika områden i värdekedjorna, skog – såg – marknad. Vi inbjuder nu till en workshop där vi tänker redovisa nuläget inom olika teknikområden. En viktig del av workshopen är att vi gemensamt diskuterar vad som är möjligt att uppnå genom att knyta ihop de olika delarna längs värdekedjorna. Workshopen vänder sig till dig som är verksam inom skog, sågverk, sågverkens marknader, maskin- och utrustningstillverkning, forskning samt forskningsfinansiering

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb