Aktivitet

Utbildning i Allmänna Bestämmelser för Skogsentreprenad

4 december 2015

Information

Startdatum: 9 april 2013 Tid: 05:00
Slutdatum: Tid:

Plats: Skogforsk

Arrangör: Skogforsk

Ansvarig: http://www.skogforsk.se/sv/Utbildning--event/ABSE09-utbildning/

Det operativa skogsbruket i Sverige bygger idag till mer än 90 % på entreprenad. Entreprenadavtalet blir därför en viktig ingrediens i skogsbrukets vardag och det väcker frågor: hur ser entreprenadåtagandet ut, hur ska åtagandet ersättas och vad händer om något går snett?

Sedan 2009 finns Allmänna Bestämmelser för Skogsentreprenad som representanter för både entreprenörer och beställare i skogsbruket har förhandlat fram tillsammans.

Utbildningen ABSE09 vänder sig till dig som tecknar entreprenadavtal inom skogsbruket, antingen som köpare eller leverantör.

Ur innehållet bl.a:

– Hur fungerar ABSE09

– När är ABSE09 tillämpligt

– Krav på köpare och leverantör

– Att teckna avtal

– Tvist

När utbildningen är klar ska du ha en klar bild av när och hur du kan använda ABSE09 i din verksamhet.

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb