Aktivitet

Träbyggande för en hållbar framtid! Hur kan vi som skogsbrukare påverka den positiva trenden?

21 januari 2019

Information

Datum: 13 februari 2019 Tid: 16:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm

Kostnad: 0

Arrangör: Föreningen Skogen och Ladvik

Sista anmälningsdatum: 5 februari 2019

Välkommen till en intressant kväll arrangerad av Ladviks Skogsbrukarklubb och Föreningen Skogen.   

Vi står på tröskeln till en ny tid för träbyggande. Klimatperspektivet och det stora behovet av ändamålsenliga bostäder till rimliga priser ökar efterfrågan på kostnadseffektiva, lätta prefabricerade material som trä. Efterfrågan på KL-trä och limträ ökar stadigt såväl i Sverige som utomlands. Regeringen har i en rad politiska beslut och propositioner tydligt slagit fast att träbyggandet ska öka och det är samma trend i många länder. 

Mikael Eliasson, direktör för Svenskt Trä, kommer att berätta för oss om trämarknaden idag och imorgon både i Sverige och utomlands. Vilka tekniska trender är på gång inom trä? Vilka är möjligheterna och hoten för svensk träindustri? Vad kan vi skogsägare göra för att stärka den positiva trenden? 

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. 

Mikael Eliasson är utbildad jägmästare och leder sedan många år Svenskt Träs arbete med att bredda marknaden och öka värdet på träprodukter i Sverige och internationellt. 

Tid: Onsdagen den 13:e februari kl. 18 – 21. OBS!! Vi startar med mingel och fika kl. 18 – 19 

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm, Branting-rummet (plan 1). 

Avgift: Ingen avgift. 

Anmälan: Senast onsdagen den 6:e februari till info@ladviksskogsbrukarklubb.se eller på telefon (helst SMS) 0708 – 17 67 52. 

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb