Aktivitet

Tallskogsskötsel i södra Sverige

18 augusti 2015

Information

Datum: 6 oktober 2015 Tid: 04:30

Plats: Lenhovda

Kostnad: 400 kr för medlemmar

Arrangör: Föreningen Skogen, SLU och Parternskap Alnarp

Sista anmälningsdatum: 17 september 2015

Ansvarig: Urban Nilsson och Karin Hjelm

SLU, Partnerskap Alnarp och Föreningen Skogen bjuder till exkursion – 6 oktober

Det finns många tecken som tyder på att andelen föryngringar med tall sjunker i södra Sverige. Det finns säkert många olika anledningar till det men ett minskat utnyttjande av tall kan resultera i att potentialen hos trädslaget inte helt utnyttjas. Vi vill väldigt gärna vara med och vända den vikande trenden för tall och under exkursionen kommer vi att beskriva möjligheter och problem vid tallskogsskötsel i södra Sverige. Exkursionen äger rum i Lenhovdatrakten med samling i Lenhovda.

Preliminärt program
·         Föryngringsfrågor – naturlig föryngring eller plantering?
·         Röjning – Vilket förband skall man lämna och när skall man röja?
·         Gallring – Hur ofta och hur starkt?
·         Biodiversitet – Fyller tall någon funktion för biodiversiteten i Sydsvenska skogar?
·         Produktion – Hur mycket producerar tall i jämförelse med andra trädslag
·         Skador – Viltskador och rotröta, hur stora problem är de?

Samling i Lenhovda (parkeringen vid Statoilmacken). Transport i skogen sker med egna bilar. Exkursionen kostar 400 kr för medlemmar (500 kr för icke medlemmar). I priset inkluderas lunch och eftermiddagsfika. Anmäl dig senast den 18 september.  Anmälan via Partnerskap Alnarps hemsida: http://partnerskapalnarp.slu.se Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller.
 

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb