Aktivitet

Tagel – en gård med intressant historia

12 maj 2014

Information

Datum: 22 maj 2014 Tid: 05:30

Kostnad: 200 kr för medlemmar i Skogshistoriska sällskapet, övriga 300 kr

Arrangör: Skogshistoriska Sällskapet och Rappe-von Schmiterlöwska stiftelsen

Sista anmälningsdatum: 17 maj 2014

Ansvarig: Jan-Åke Lundén, Lars Kardell och Lars Klingström

Tagel omnämns i hävderna första gången 1343. Då bor här en väpnare. Raden av herrskap har sedan dess blivit lång – bland annat representanter för släkterna Douglas, Rappe och Schmiterlöw liksom också en lång rad med bönder, torpare och statare. Om detta och mycket annat berättas vid exkursionen på Tagel i maj.

Under förmiddagen gör vi en rundvandring i de vackra hagmarkerna invid sjön Rymmen. Efter lunch tittar vi på de skogliga försöken nordost om gården. Dagen avslutas med visning av herrgårdsbyggnaden, där tiden stått stilla sedan sista ägarinnan på Tagel, Adelheid von Schmiterlöw, avled 1959.

Tagel ägs sedan detta år av Rappe-von Schmiterlöwska stiftelsen, vars mål är att stödja forskning inom jord- och skogsbruk. SLU har lagt ut ett antal försök i Tagels skogar. Observera att exkursionen genomförs till fots. Totalt kommer vi att förflytta oss cirka 6 km under dagen.

Antalet deltagare är maximerat till 40. Först till kvarn gäller.

Torsdag den 22 maj
Samling på Tagel kl 09.30 med kaffe. Programmet börjar kl 10.00 och slutar cirka kl 15.30.
Hitta dit. Tagel ligger vid sjön Rymmens sydspets en halv mil nordost om Rydaholm beläget längs riksväg 27 mellan Värnamo och Växjö. I Rydaholm åker man österut mot Moheda. Efter cirka 5 km finns skylt Tagel.
Exkursionsvärdar: Skogshistoriska Sällskapet och Rappe-von Schmiterlöwska stiftelsen
Exkursionsledning: Jan-Åke Lundén, Lars Kardell och Lars Klingström
Anmälan senast söndagen den 18 maj till: Lars Klingström, 070-523 51 70. E-post: lars@klingstrom.net

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb