Svenska Lövträdföreningens exkursion 2020 till Japan

Svenska Lövträdföreningen
Årets utlandsexkursion går till Hokkaido, norra Japan. 

Japans skogsareal är ungefär samma som Sveriges. Där finns ett utvecklat skogsbruk och flera berömda nationalparker. Japan ligger till största delen inom den tropiska eller subtropiska växtzonen. Den norra ön Hokkaido ligger helt och hållet inom det nemorala lövskogsbältet med klimat och natur som närmast kan liknas vid Danmark och norra Europa. 

Exkursionen är planerad till den 23 augusti-3 september 
på temat skog, natur och flora

Kostnaden för flygresa, hotell med frukost, lokala transporter och guidning är beräknad till 31000 Skr/person. Vi kommer att ha engelsktalande guider. Deltagarantalet är begränsat till 12 personer.

Mer information: owe [dot] martinsson [at] gmail [dot] com eller 070-664 96 67.

Anmälan snarast och senast 1 april 2020 till owe [dot] martinsson [at] gmail [dot] com

www.lovtradforeningen.se

söndag, 23 augusti, 2020 (Heldag) till torsdag, 3 september, 2020 (Heldag)
Hokkaido, Japan
31000 Skr/person
Svenska Lövträdföreningen
Owe Martinsson
owe.martinsson@gmail.com