Aktivitet

Svensk skogshistoria i nytt ljus

18 oktober 2012

Information

Datum: 21 november 2012 Tid: 11:00

Plats: KSLA, Drottninggatan 95 B

Arrangör: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA

Sista anmälningsdatum: 14 november 2012

Svensk skogshistoria i nytt ljus – nya analyser och tillämpningar baserade på Riksskogstaxeringens långa tidsserie

I de nordiska länderna finns en unikt lång tidsserie av nationella skogsinventeringar som omfattar de senaste 90 åren. I Sverige startade Riksskogstaxeringen 1923, men först nyligen har äldre data blivit tillgängliga digitalt. Detta har skapat nya möjligheter för en rad olika analyser och tillämpningar.

Under seminariet presenteras hur Riksskogstaxeringens äldre data och långa tidsserie används inom forskning, undervisning och myndighetsarbete. Vi får också veta hur data och analyser görs mer lättillgängliga för olika typer av användare och forskningsområden. Förhoppningen är att seminariet ska stimulera till ökad användning av äldre data och långa tidsserier från Riksskogstaxeringen – och att detta i sin tur bidrar till bättre beslutsunderlag för hur skogen och skogslandskapet ska användas i framtiden.

Innan seminariet, under kaffepausen och efter seminariet finns möjlighet att titta närmare på nya produkter baserade på Riksskogstaxeringens långa tidsserie. Analytiker från Riksskogstaxeringen finns på plats för frågor.

Seminariet genomförs i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb