Aktivitet

Starka personligheter i skoglig brytningstid

7 maj 2014

Information

Datum: 20 maj 2014 Tid: 05:00

Plats: Samling Bogrundets plantskola

Kostnad: 200 kr för medlemmar i Skogshistoriska sällskapet, övriga 300 kr

Arrangör: Skogshistoriska Sällskapet och SCA skog

Sista anmälningsdatum: 11 maj 2014

Ansvarig: Per Persson och Jan Sandström

Under 1800-talets mest expansiva tid i skogen var Österström vid Holmsjön en av Medelpads största arbetsplatser. Här styrde och ställde förvaltare D J Pontén i  grosshandlare Fredrik Bünsows tjänst. Under Ponténs ledning utvecklades den kreativa lösningen att ta virket på rälsbana från Holmsjön över vattendelaren till Indalsälven. Till Österström flyttades under 1940-talet Fagervikssågen, som vid 1800-talets början var Sveriges största vattensåg. Såghuset är idag ett byggnadsminne. I guidningen ingår även en unik film om ”järnvägsflottning” med några sekelgamla filmsekvenser. Efter lunch på herrgården besöker vi Gudmundstjärn, ett nybygge från 1700- talet och självhushållets dagar. Gudmundstjärns historia rymmer en särskilt stark personlighet, Sara Lena, en tusenkonstnär som utvecklade gården under 1800-talet. Skogshemman liknande detta blev i regel uppköpta av skogsbolag. Gudmundstjärn blev dock kvar i samma släkts ägo och såldes först 1944 till kommunen. Ett 20-tal hus bildar nu ett riksintressant byggnadsminne, som omges av ett naturreservat med ändamål att restaurera och bevara en unik kultur- och naturmiljö.

Tisdagen den 20 maj kl 09.30–17.00
Samling på Bogrundets plantskola kl 09.00, då kaffe serveras. Exkursionen företas med buss som avgår kl 09.30 (Bilar kan parkeras på Bogrundet). Återkomst senast kl 17.00. Bogrundets plantskola ligger nära Midlanda (Sundsvall-Timrå flygplats) och nås enklast via avfart från E4 mot flygplatsen, följ skyltning “Skogsplantskola”.

Exkursionsvärd: Skogshistoriska Sällskapet tillsammans med SCA Skog Exkursionsledning: Per Persson och Jan Sandström
Anmälan senast måndagen den 12 maj till: Per Persson, 070-311 83 05. E-post: alaper@telia.com

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb