Aktivitet

Skogsteknisk innovation och utveckling – en högst aktuell historia

12 maj 2014

Information

Datum: 4 november 2014 Tid: 07:30

Plats: Skogforsk, Uppsala

Kostnad: 200 kr för medlemmar i Skogshistoriska sällskapet, övriga 300 kr

Arrangör: Skogshistoriska sällskapet och Skogforsk

Sista anmälningsdatum: 13 oktober 2014

Ansvarig: Jan Fryk och Rolf Björheden

En stark skogsteknisk utveckling har varit ett signum för svenskt skogsbruk och en förutsättning för sektorns fortsatt stora betydelse. Den så kallade utvecklingstriangeln, där innovationer och tekniska förbättringar genererats genom nära samverkan mellan tillverkare-brukare-forskare brukar framhållas som en viktig förutsättning. Men hur uppfattade innovatörer och tillverkare samarbetet – och konkurrensen – i utvecklingstriangeln? De som var med låter oss, genom ett antal föredrag och bildspel, följa några av 1900-talets stora skogstekniska utvecklingsprojekt. Avslutningsvis diskuteras förutsättningarna för en vitalisering av innovationssystemet, med sikte på dagens och morgondagens utmaningar.

Tisdag den 4 november kl 10.00–16.00
Samling kl 10.00 i Sal Liljan, plan 4 på Skogforsk i Uppsala. Kaffe serveras från 09.30.
Hitta dit: Dag Hammarskjölds väg 36A, Uppsala Science Park, Uppsala.
Mötesvärd: Skogshistoriska sällskapet tillsammans med Skogforsk
Mötesledning: Jan Fryk och Rolf Björheden, Skogforsk
Anmälan senast tisdagen den 14 oktober till Marina Bräck, 018-18 85 64. E-post: marina.brack@skogforsk.se

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb