Aktivitet

Skogsstyrelsens och Föreningen Skogens konferens. Dialog och samverkan – rakaste vägen mot positiva resultat

12 mars 2012

Information

Datum: 19 april 2012 Tid: 04:30

Plats: Folkets hus, Stockholm

Dialog, samverkan och samsyn har på senare år visat sig vara den bästa och rakaste vägen mot positiva resultat inom områden och sektorer där myndigheter, näringsliv och andra intressenter agerar. Det är ett högaktuellt ämne också inom skogssektorn och det är hög tid att diskutera nästa steg: hur vi ska nå handfasta resultat och omsätta vår samsyn i praktisk verkstad. Det är om de processer som pågår och hur de kan leda vidare till konkreta resultat, vårens skogskonferens handlar.

Förutom till undertecknad kan du lyssna och ställa frågor till Rolf Annerberg, gd på Formas och ordförande i miljömålsberedningen; Ylva Norén, Landsbygdsdepartementet, projektledare Skogsriket; Lena Söderberg, Skogsstyrelsens styrelseordförande och Göran Rune, avdelningschef Skogsstyrelsen. Diskutera frågan ”Dialog och samverkan – bara snack, eller blir det verkstad?” med Föreningen Skogens VD Bengt Ek som moderator.

Skogsstyrelsens årliga skogskonferens genomförs den 19 april (08:30 – 12:00), under Skogsnäringsveckan, i samarbete med Föreningen Skogen. Plats: Folkets hus, Stockholm. Konferensen är avgiftsfri.

Väl mött! Programmet i sin helhet finns på www.skogsstyrelsen.se/skogskonferenser. Där kan du också anmäla dig.

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb