Aktivitet

Skogsnäringsveckan 2015 – Invigningsdagen

16 februari 2015

Information

Datum: 14 april 2015 Tid: 05:00

Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssongatan 2, Stockholm

Kostnad: Avgiftsfritt för medlemmar i Föreningen Skogen

Arrangör: Skogsindustrierna och Föreningen Skogen

Sista anmälningsdatum: 26 mars 2015

Ansvarig: Anmäl dig på www.skogsnaringsveckan.se. Ange kod snv2015

Skogsnäringsveckan är den årliga mötesplatsen där branschen, politiker och andra intressenter möts och diskuterar aktuella frågor som berör skogsnäringen.  Som medlem i Föreningen Skogen deltar du gratis. Anmäl dig på www.skogsnaringsveckan.se. Ange kod snv2015. Nedan finner du programmet för invigningsdagen den 14 april. Mer information om veckans övriga dagar finner du på www.skogsnaringsveckan.se. Välkommen att ta del av intressanta dagar.

09:00 VÄLKOMMEN OCH INLEDNING
Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna och Bengt Ek, vd Föreningen Skogen.

 

DET STORA SAMHÄLLSPERSPEKTIVET

SKOGSNÄRINGENS FÖRNYELSE ÄR AVGÖRANDE FÖR SVERIGE
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

URBAN EXPRESS
Per Schlingmann, rådgivare och författare.

SKOGSNÄRINGEN: SVENSKT SVAR PÅ EUROPEISKA UTMANINGAR!
Jytte Guteland, EU-parlamentariker.

Kaffepaus

 

SKOGENS ALLA VÄRDEN

3 parallella seminarier
1. STOMME I SVENSK BIOEKONOMI – SÅGVERKSINDUSTRIN ÖVER TIDEN
Föreningen Skogen och Skogshistoriska sällskapet

2. FULL FART FRAMÅT! – FORSKNING OCH INNOVATION
Skogsindustrierna

3. FRAMGÅNGSRIK TRÄEXPORT GYNNAR KLIMATET
Svenskt Trä

DU LEVER I ETT VÄLSIGNAT LAND
Theodor Kallifatides, författare.

PRISUTDELNING MED H.K.H. PRINS CARL PHILIP
Utdelning av Bernadottepriset, Guldkvistar och Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds Kompetensutvecklingspris.

12:15
Lunch
 75 min

 

HÅLLBAR PRODUKTION OCH KONSUMTION

13:30
3 parallella seminarier
4. LÖNEBILDNING SOM FRÄMJAR INDUSTRINS KONKURRENSKRAFT
Industriarbetsgivarna

5. PÅ VÄG MOT BIOEKONOMIN – PROCESSER, BIOENERGI OCH TRANSPORTER
Skogsindustrierna

6. TRÄ DRIVANDE I HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE
Svenskt Trä och Sveriges Träbyggnadskansli

Kaffepaus

SAMBAND HÅLLBAR UTVECKLING OCH LÖNSAMHET
Mats Andersson, vd 4:e AP-fonden.

FÖRPACKNING – FRÅN MILJÖBOV TILL MILJÖHJÄLTE
Helén Williams, lektor i miljö- och energisystem, Karlstad universitet.

DUBBNING AV RIDDARE – TRÄMARKNADSORDEN

TILLVÄXT I VÄRLDENS BIOEKONOMI
Per Lindberg, styrelseordförande Skogsindustrierna.

16.15
AVSLUTNING INVIGNINGSDAGEN TISDAG 14 APRIL

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb