Aktivitet

Skogsfrukost: Viltanpassad skogsskötsel – förebygg viltskador

9 mars 2021

Skogsfrukost: Viltanpassad skogsskötsel – förebygg viltskador

Information

Datum: 29 mars 2021 Tid: 05:00

Plats: Zoom

Kostnad: o

Arrangör: Föreningen Skogen

Sista anmälningsdatum: 27 mars 2021

Ansvarig: David Persson

Föreningen Skogens skogsfrukostar är digitala kunskapsseminarier för dig som är medlem.

Våra frukostar är enbart öppna för medlemmar. Är du ännu inte medlem kan du bli medlem i samband med din anmälan. Ett medlemskap kostar mindre än 1 krona om dagen, 350 kr/år. 

Dagens frukost handlar om hur skogsskötsel kan påverka nivåer av betesskador på framför allt ung tall. Märtha Wallgren, Fil.dr. och forskare Skogforsk, går igenom skogens olika stadier från föryngring till avverkning.

Utgångspunkten är att viltanpassad skogsskötsel är markägarens egen verktygslåda för att minska de negativa effekterna av viltbete på produktionsskogens värden. 

Uppdatering 28 mars: Vill du anmäla dig skicka ett e-post till david.persson(a)skogen.se, med namn och medlemsnummer. Du kommer att få ett mail på morgonen den 29 mars för att kunna koppla upp dig. 

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb