Aktivitet

Skogsbruk, människor och natur i Tiveden

2 mars 2012

Information

Datum: 10 september 2012 Tid: 05:30

Arrangör: Skogshistoriska Sällskapet

Tivedens otillgängliga skogar utgjorde en gång en naturlig gräns mellan landskapen Västergötland och Närke. Idag är det ett glest befolkat skogsområde med vackra sjöar, ovanliga naturformationer och intressant historia. Här finns också Tivedens nationalpark,ett kuperat och blockigt område med en av södra Sveriges vildaste skogar. I dessa spännande miljöer genomför vi en rundresa med buss och gör nedslag på flera intressanta platser.

  • Skogshistoriska glimtar från Granvik.
  • Kolning förr och nu. Vi besöker en igång varande kolmila och äter lunch bestående av – kolbullar.
  • Tio generationer i finnbyn Tivedstorp.
  • Tivedens nationalpark. Tillfälle till kortare tur på egen hand.

Samling med kaffe vid Granvik utefter väg 49, cirka 1 mil norr om Karlsborg kl 09.30.
Exkursionsvärdar: Sydved och Sveaskog.
Exkursionsledning: Kjell Isfeldt, Sydved, Åke Pettersson, f.d vice ordf. Skogshistoriska Sällskapet, Bengt Stenerås, Skogshistoriska Sällskapet
Exkursionsavgift: 150 kr inklusive lunch.
Möjlighet till övernattning: För långväga besökare finns flera alternativ att övernatta i trakten (ordnas av var och en): STF:s vandrarhem i Karlsborg, 0505-446 00, STF:s vandrarhem i Forsvik, 0505-411 37, Stenkällegårdens stugby, 0505-600 15
Anmälan senast 31 augusti till Bengt Stenerås, tel: 0511-167 88 eller 0703-91 67 88, e-post: bengt.steneras@swipnet.se.

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb