Aktivitet

Skogsbruk i förändrat klimat – Hur påverkas mångfald och miljö?

20 augusti 2013

Information

Datum: 16 oktober 2013 Tid: 05:30

Plats: KSLA, Drottninggatan 95 B

Kostnad: 0 kr

Ansvarig: KSLA

Under detta seminarium kommer skogsbrukets vägval i ett framtida klimat att belysas från olika håll. Seminariet fokuserar på effekter på vegetation, mark och vatten. Vår förhoppning är att seminariet ska bidra till en samlad bild av hur klimat och skogsbruk tillsammans påverkar vår miljö, och till en fortsatt diskussion om hur kloka beslut fattas på vetenskaplig grund i en värld i förändring.

  • Startar: 16 oktober, 2013 09:30
  • Slutar: 16 oktober, 2013 16:00
  • Kostnad: 0 kr
  • Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
  • Telefon: 08-5454 7700
  • Adress: Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86
  • Anmälan och program

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb