Aktivitet

Skogsbete – ett näringsfång som nästan försvann

24 februari 2012

Information

Datum: 30 maj 2012 Tid: 06:00

Plats: Jumkil, Uppland

Arrangör: Skogshistoriska Sällskap

Fram till för ett sekel sedan betades praktiskt taget hela den svenska skogsarealen av boskap. Därefter minskade skogsbetet successivt. Det berodde främst på ökade lönsamhetskrav i lantbruket och på att skogarnas roll som råvarubas för den växande skogsindustrin blev allt viktigare.
Idag betas i princip inga skogar alls i Sverige. Det har lett till att artsammansättningen i tidigare betade skogar förändrats. Många arter som trivdes i de förhållanden som betet skapade har trängts tillbaka och hamnat på rödlistan.
Exkursionen behandlar denna utveckling utifrån lokalt perspektiv och med exempel från den en gång heta debatten om skogsbruk och skogsbete. Vi studerar spåren av gammalt skogsbete och diskuterar vilken betydelse dessa rester kan få i det fortsatta naturvårdsarbetet.
Samling vid Jumkils kyrka, som ligger vid väg 272, cirka 15 km nordväst Uppsala kl 10.00.
Exkursionsvärd: Ulleråkers Häradsallmänning.
Exkursionsledning: Urban Emanuelsson, Centrum för biologisk mångfald (CBM) Jan Sandström, Skogshistoriska Sällskapet.
Exkursionsavgift: 150 kr inkl lunch.
Anmälan senast den 23 maj till: Jan Sandström, tel: 08-656 23 08 eller 070-603 98 11, e-post: jan.g.sandstrom@telia.com.

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb