Aktivitet

Skogsarbetets rationalisering och humanisering – historiskt och framåt

12 maj 2014

Information

Datum: 10 juni 2014 Tid: 05:00

Plats: KSLA, Stockholm

Kostnad: 200 kr för medlemmar i Skogshistoriska sällskapet, övriga 300 kr

Sista anmälningsdatum: 27 maj 2014

Ansvarig: Erik Valinger

Produktivitetsökningen i skogsbruket har stannat av och skogsarbetet delvis avhumaniserats med rekryteringsproblem som följd. Skogsarbetets image är skamfilad. På 1970-talet gick skogsbruket igenom en liknande kris. Man satsade då på en ”humanrationell” arbetsorganisation – ett koncept som var relativt framgångsrikt och stod sig i drygt två årtionden. Sedan krackelerade den typen av organisation.

Är det möjligt att i närtid utveckla en tidsanpassad humanrationell arbetsorganisation som komplement till den produktionstekniska rationalisering som redan kommit igång?

Tisdagen den 10 juni
Samling kl 09.00 med kaffe på KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm. Programmet börjar 09.30 och slutar cirka kl 16.30
Seminarievärdar: Björn Sprängare (ledarskap) och Bengt Ager (arbetsorganisation)
Exkursionsledning: Erik Valinger
Anmälan senast onsdagen den 28 maj till: Erik Valinger; 090-786 83 35, 0730-66 99 83. E-post: erik.valinger@slu.se

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb