Aktivitet

Skogliga försök i intressant kulturmiljö

15 mars 2013

Information

Datum: 4 juni 2013 Tid: 06:00

Plats: Boxholm, södra Östergötland

Arrangör: Skogshistoriska Sällskapet och Boxholms Skogar AB

Sista anmälningsdatum: 20 maj 2013

Ansvarig: Lars Klingström

Boxholms Skogar AB är en av Sveriges största privata skogsägare, med drygt 32 000 hektar produktiv skogsmark. Företaget bildades 1984 då Boxholms AB, ett järnbruk med anor sedan 1754 delades upp. Idag ägs Boxholms Skogar av familjen Gustaf Douglas.

Boxholmsskogarna har sedan länge skötts med inriktning på kvalitet och hög virkesproduktion. Företaget har varit öppet för nya rön och bedrivit en egen skoglig försöksverksamhet.

Under exkursionen kommer flera försöksytor att besökas. Samtidigt belyses Boxholms Bruks historia och boxholmsbygdens intressanta kulturhistoria. Inte minst får vi uppleva vacker natur runt den sägenomspunna klarvattenssjön Sommen.

Tisdag den 4 juni

Samling kl 10.00 vid Bruksmuseet i Boxholm. Kaffe serveras från kl 9.30

Avslut cirka kl 16.00

Hitta dit: Bruksmuseet finns i en rosa f.d kvarnbyggnad i centrala Boxholm invid Svartån, omedelbart öster om riksväg 32.

Norrifrån kommande svänger vänster vid den stora Boxholmsosten och sedan vänster in på Masungsvägen.

Söderifrån kommande svänger höger in på Disponentvägen, sedan vänster och efter att ha passerat Svartån, höger in på Masugnsvägen.

Pris: 150 kr för Skogshistoriska Sällskapets medlemmar, 200 kr för övriga.

Anmälan till Lars Klingström, tel: 070-523 51 70 alt. e-post.

 

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb