Aktivitet

Skogens Skötsel – Slutrapport från ett forskningsprogram (Jönköping)

10 oktober 2013

Information

Datum: 10 december 2013 Tid: 07:00

Plats: Jönköping (Elmia)

Kostnad: 350 kr

Arrangör: Future Forests (SLU), Föreningen SKOGEN, Skogforsk

Sista anmälningsdatum: 28 november 2013

Ansvarig: Forskningsledaren Urban Nilsson

Under åren 2006- 2012 bedrevs projektet Skogens skötsel inom ramen för forskningsprogrammet Future Forests.

Forskningen behandlade praktiska skogsskötselfrågor som proveniensval, röjning, gallring, gödsling och kontinuitetsskogsskötsel. Forskarna tog också fram ny kunskap om några av våra vanliga skadegörare som rotröta och storm samt undersökte hur dagens skogsskötsel kan eller bör anpassas till framtida klimatförändringar.

Nu har du möjlighet att ta del av sex års forskning om skogsskötselfrågor under ett heldagsseminarium i Jönköping (10/12) eller Umeå (11/12). Passa på att diskutera aktuella skogsskötselfrågor med forskare och praktiker.

På programmet står:
• Röjning
• Gallring
• Rotröta och storm
• Förädling
• Kontinuitetsskog
• Klimatförändringar

Anmälningsavgift 350 kr inkluderar lunch och dokumentation. Anmäl dig genom att skicka e-post till Violeta Kokos (violeta.kokos@slu.se  tel 040-415172) senast 29/11 2013. Ange fakturaadress och e-postadress i anmälan. Men antalet deltagare är begränsat så först till kvarn…

• 10 december 2013, kl 09.00-17.00 Jönköping (Elmia)
11 december 2013, kl 09.00-17.00 SLU, Umeå (Skogis)

Kontakt och mer information:
En sammanfattande beskrivning av forskningsprogrammet finns att ladda ner på Future Forests hemsida, www.futureforests.se

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb