Aktivitet

Skogens historia på Gotland

17 maj 2016

Information

Startdatum: 14 september 2016 Tid: 05:00
Slutdatum: 15 september 2016 Tid: 11:30

Kostnad: cirka 2 000 kr

Arrangör: Skogshistoriska sällskapet

Sista anmälningsdatum: 14 september 2016

Ansvarig: Jan Sandström

Som medlem i Föreningen Skogen har du möjlighet att delta på Skogshistoriska Sällskapets exkursion som levandegör skogens historiska betydelse för Gotlands näringsliv och befolkning. Exkursionen belyser också skogsnäringens nutidshistoria på Gotland och tittar också mot framtiden.

 

Redan under förhistorisk tid fick Gotland en nyckelroll som handelsplats och länk till fjärran länder. Här berättar de äldsta runstenarna om livet och här slumrar skatter av främmande mynt i jorden. Under vikingatiden var Gotland ett av norra Europas rikaste områden. Det medeltida, välbärgade Gotland hade nästan hundra stenkyrkor.

 

Med den historien och med dagens bild av Gotland som ett jordbrukslandskap är det lätt att glömma skogen. Sedan urminnes tider användes den för husbehov, till gärdsgårdar och järbränning. Från och med 1600-talet ökade trycket på skogen.

Kalkbränning och trähandel fick allt större betydelse för öns befolkning. Landshövding Psilander skrev 1726 varnande om virkesbristen och att ”skogarna äro den dyraste skatten och det förnämsta medlet”. Under 1800-talet växte det fram ångsågar som ledde till hård avverkning av den kvarvarande timmerskogen. Lövskogar och ängen förvandlades till jordbruksmark.

Mot slutet av 1800-talet såg myndigheterna med stor oro på utarmningen av de gotländska skogarna. Först med den nya skogsvårdslagen kunde skogarna åter börja byggas upp.

Onsdag 14 kl. 09.00–torsdag 15 september, cirka kl 15.30

Samling vid Best Western Solhem Hotel i Visby för gemensam bussfärd.

Exkursionsvärd: Skogshistoriska Sällskapet

Exkursionsledning: Jan Sandström, Skogshistoriska Sällskapet och Lars Olsson, SBO-ordförande i Mellanskog Gotland.

Preliminärt program:

Onsdag 14 september
Bussen för oss norrut på ön. Vi passerar Tingstäde träsk med dess medeltida bulverk (träfästning) och får höra om de skotska bröderna Graham som satte upp ångsågar i mitten av 1800-talet och exploaterade många gårdar. Vid Kalkbruksmuseet i Bläse tar vi del av den historiska kalkbränningen på Gotland.

Efter lunch stannar vi till vid Bräntings haid, som är ett naturreservat dominerat av alvarmark och mager tallskog. På återvägen passerar vi det mäktiga kalkbrottet vid Slite och får en kort presentation av cementfabriken. Turen avslutas på välvårdade Laxare änge, dominerat av ek och ask Gemensam middag på Solhem Hotel där vi också får en initierad skildring av Gotlands historia.

Torsdagen den 15 september
Färden går österut för ett möte med skogsägareföreningen Mellanskog på Lövsta i Romakloster. Berättelsen om föreningens verksamhet på Gotland kombineras med en genomgång av näringens nutidshistoria på ön. Under en skogsvandring ger Skogsstyrelsen sin bild av aktuella skogsskötselfrågor.

Före lunch gör vi ett besök i  Anga kyrka med dess vackra interiör. Efteråt besöker vi den mäktiga Torsburgen där den stora branden gick fram 1992. Tjärbränning i en sojde var länge en stor verksamhet på ön och vi avslutar exkursionen med att ta del av denna gotländska typ av tjärdal. Åter i Visby i god tid för eftermiddagsfärjan. 

Antalet platser är begränsat till 30. 

Anmälan till:
Jan Sandström 08-656 23 08, 070-603 98 11
E-post: jan.g.sandstrom@telia.com.

”Först till kvarn” gäller. På grund av det begränsade antalet platser  kommer bekräftelser om deltagande i exkursionen inte att kunna meddelas förrän efter den 1 maj.

Pris: Kostnaden för en person (två nätter i dubbelrum), måltider (middag och två luncher), bussresa, kaffe och inträden beräknas ligga strax över 2 000 kr.

Enkelrumstillägg: 650 kr. Priset baseras på 30 deltagare Resor till och från Gotland tillkommer.

Mer information: Jan Sandström, se ovan.

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb