Aktivitet

Skog och bergshantering i Värmland vid 1800-talets slut

15 mars 2013

Information

Datum: 22 augusti 2013 Tid: 05:00

Plats: Storbrohyttan, Värmland

Arrangör: Skogshistoriska Sällskapet

Sista anmälningsdatum: 1 augusti 2013

Ansvarig: Roger Asserståhl och Bo-Göte Jordansson

Trakten runt Filipstad är rik på minnen och lämningar från den intensiva epok då skogsbruk, gruvnäring och järnframställning samspelade och skapade sysselsättning och välstånd.

Flera ideella krafter har verkat för att bevara, restaurera och levandegöra olika verksamheter som på den tiden dominerade landskapsbilden.

Exkursionen vill visa på hur skogsbruket påverkades av bergshanteringens och hyttverksamhetens behov och hur transporter och råvaruflöden lämnat spår i landskapet.

Platser som besöks är bland annat: 
– Nordmark-Tabergs gruvby och museum
– Tabergs kanal
– Storbrohyttan i Filipstad

Exkursionen sker med buss och börjar och avslutas vid Storbrohyttan. Samling kl 9.00 vid Storbrohyttan.

Avslut cirka kl. 15.00

Hitta dit: Storbrohyttan ligger en knapp kilometer utanför Filipstad längs väg 246 mot Hagfors. Munkebergs camping ligger alldeles intill.

Pris: 150 kr för medlemmar i Skogshistoriska Sällskapet, 200 kr för övriga.

Anmälan till Roger Asserståhl, tel: 070-558 96 27 alt. e-post
eller
Bo-Göte Jordansson, tel: 054-57 12 07 eller 070-649 60 43 alt. e-post.

 

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb