Aktivitet

Seminarium: Pinus contorta – En högproducerande överlevare

26 januari 2015

Information

Datum: 10 februari 2015 Tid: 15:30

Plats: SLU:s lokaler

Sista anmälningsdatum: 5 februari 2015

Ansvarig: Ivar Palo

Contortatallen är tålig, producerar mer än vanlig tall och kan användas på ungefär samma sätt. Men det finns risker med trädslaget, bland annat för den biologiska mångfalden. Ta del av de senaste rönen om vår senast introducerade tall.

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb