Aktivitet

Öppen föreläsning LNU. ”Brukar du vakna för tidigt? Då är du som douglasgranen.”

13 februari 2013

Information

Datum: 14 mars 2013 Tid: 06:45

Plats: Öppna föreläsningar sänds från Kalmar och Växjö. Kalmar: Västergård, Smålandsgatan 26E mellan Västergård och Norrgård. Växjö: N1017A, Hus N Alla föreläsningarna kan följas direkt i både Växjö och Kalmar.

Sista anmälningsdatum: 12 mars 2013

Ansvarig: Nina Albrecht

Douglasgran har väckt intresse hos bland annat skogsägare under de senaste åren. Anledningarna är flera. Den pågående klimatförändringen förväntas påverka de svenska skogarna framöver. Dels kan klimatförändringen bidra till en ökad risk för skador genom till exempel vind, brand, svampar och insekter, dels förväntas förändringen ge en ökad tillväxtpotential. I ljuset av det kommer förmodligen ett antal främmande trädslag, som till exempel lärk, sitkagran och douglasgran, också få bättre odlingsförutsättningar. Douglasgranen har sitt ursprung i västra Nordamerika och odlas flitigt i länder som Tyskland och Frankrike. I Sverige har trädslaget använts i drygt hundra år, men i liten skala och främst i allra sydligaste Sverige. Det finns flera skäl till att douglasgran är intressant att odla, men det finns också en del frågetecken kvar att besvara kring dess skötsel. En redan känd utmaning ligger i att lyckas med föryngringen. Under föreläsningen berättar Cecilia Malmqvist om douglasgranen i Sverige samt den aktuella forskning som pågår kring etablering av trädslaget. Cecilia Malmqvist är doktorand på Institutionen för skog och träteknik och studerar föryngring av douglasgran i södra Sverige.

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb