Aktivitet

Nya trädslag i sydsvenskt skogsbruk

20 februari 2012

Information

Datum: 26 april 2012 Tid: 05:00

Plats: Asa Försäkspark

Kostnad: 200 SEK

Arrangör: Future Forest, SLU och Föreningen Skogen

Sista anmälningsdatum: 12 april 2012

Välkommen till medlemsexkursion i Asa 26/4 2012
Intresset för nya trädslag har ökat på senare tid. Efter stormarna Gudrun och Per har en hel del av stormhyggena planterats med bland annat hybridasp, hybridlärk och sitkagran. En möjlig framtida klimatförändring bidrar också till ett ökat intresse för alternativ till de traditionella trädslagen gran och tall. Men vilka trädslag kan man välja bland? Hur skall de  skötas och vilken produktion kan man räkna med? Vilka restriktioner finns det och vad är risken för skador? Hur påverkas biodiversitet och andra aspekter? På medlemsexkursionen i Asa får du svaren. Passa på att diskutera nya  trädslag med forskare och praktiker.

På programmet
• Produktion och skötsel av hybridlärk, douglasgran, sitkagran, contorta, och hybridasp
• Förädlingsstrategier för nya trädslag
• Biodiversitet, klimatförändringar och risk för skador
• Naturvård

Anmälningsavgift 200 kr inkluderar mat, transport i skogen och
dokumentation.

Anmälan till Violeta Kokos (violeta.kokos@slu.se tel 040-415172) senast 13/4. Ange fakturaadress och mail i anmälan. Men antalet deltagare är begränsat så först till kvarn …

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb