Aktivitet

Nordisk Skogshistorisk Konferens 2014

12 maj 2014

Information

Startdatum: 20 augusti 2014 Tid: 13:00
Slutdatum: 24 augusti 2014 Tid: 08:00

Kostnad: 5000 kr

Arrangör: Skogshistoriska Sällskapet och Skogsmuseet i Lycksele

Sista anmälningsdatum: 30 april 2014

Ansvarig: Iréne Gustafson och Erik Valinger

Konferens 2014 Varje år träffas skogshistoriskt intresserade på den Nordiska skogshistoriska konferensen. Den här gången står Skogshistoriska Sällskapet och Skogsmuseet i Lycksele för värdskapet.

Konferensen har i år temat Samers och andras tidiga nyttjande av den boreala skogen. Deltagarna kommer under fyra dagar att under exkursioner och seminarier få se och lära om samer och nybyggares skogsutnyttjande. Längs Umeälvens dalgång tittar vi på bland annat fornlämningar, hällkonst, samevisten, flottningslämningar, laxfiske, baggböleri och skogliga ekoparker.

Vid den avslutande seminariedagen medverkar kvalificerade föreläsare från de nordiska länderna som berättar om tidigt nyttjande av skog.

20–24 augusti 2014
Preliminärt program: Samling onsdag den 20 augusti kl 17.00–18.00 i Umeå, som i år är en av Europas kulturhuvudstäder, vilket uppmärksammas under kvällen. Övernattning i Umeå. Den 21–23 augusti exkursioner längs Umeälven och i Lyckseletrakten. Tre övernattningar i Lycksele.
Avslut i Umeå söndag förmiddag. Den som vill kan välja att istället avsluta i Lycksele.
Antalet deltagare är maximerat till 50. Besökare från övriga Norden har förtur vid eventuell överbokning.
Exkursionsvärdar: Skogshistoriska Sällskapet och Skogsmuseet i Lycksele
Exkursionsavgift: Cirka 5 000 kr inklusive alla resor samt logi och mat under exkursionsdagarna. Den slutliga kostnaden beror av eventuella bidrag.
Mer information och anmälan senast tisdagen den 1 maj till: Iréne Gustafson 0950-177 42. E-post: irene.gustafson@lycksele.se eller Erik Valinger 90-786 8335 eller 073-066 99 83. E-post: erik.valinger@slu.se

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb