Aktivitet

Naturvärdesbedömning

4 december 2015

Information

Startdatum: 11 maj 2015 Tid: 07:30
Slutdatum: Tid:

Plats: Vindeln, Norra Sverige

Kostnad: 2015-04-30 00:00:00

Arrangör: Maria Petré

Sista anmälningsdatum: 30 april 2015

Ansvarig: http://www.gammelkroppa.se/wp-content/uploads/2014/08/Naturvardesbedomning.pdf

Nu finns utarbetade och enkla metoder för att göra naturvärdesbedömningar. Under 2 dagar får du grunderna i bl.a. Börje Drakenbergs modell som ligger till grund för att hitta och bedöma naturvärden i våra skogsområden. I PEFC:s och FSC:s nya skogsstandard som gäller fr.o.m. 2012 anges att all personal som utför skoglig planering skall ha kompetens att utföra naturvärdes-bedömningar och att detta ska göras innan större skogliga åtgärder.

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb