Aktivitet

Några skogshistoriska nedslag på Alfta Finnskog

15 mars 2013

Information

Datum: 29 augusti 2013 Tid: 05:30

Plats: Alftabygden, Hälsingland

Arrangör: Skogshistoriska Sällskapet och BillerudKorsnäs

Sista anmälningsdatum: 19 augusti 2013

Ansvarig: Gösta Edholm

Vi gör en resa runt sjön Mållången och får höra om världsarvet Hälsingegårdar. Vid besöken på gårdarna Orrevalla och Mållångstuga får vi höra om hur hemman med jättestora skogar räddades undan brukspatronens klor.

Vi tittar på resultaten av en av landets första maskinplanteringar när beståndet nu gallrats och ett försöksområde med gransticklingar från 1970-talet.

Efter ytterligare ett par små nedslag besöker vi det nyrestaurerade Finnskogsmuséet i Skräddrabo innan vi återvänder till Skålsjögården.

Torsdagen den 29 augusti 2013

Samling kl 9.30 vid Skålsjögården.

Avslut cirka kl 16.00

Hitta dit: Skålsjögården ligger längs riksvägen 50, cirka 25 km söder om Alfta. 

Pris: 150 kr för medlemmar i Skogshistoriska Sällskapet, 200 kr för övriga.

Anmälan till Gösta Edholm, tel: 0278-354 54 eller 070-396 41 60 alt. e-post.

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb