Aktivitet

Medlemsexkursion i Asa – Nya trädslag i sydsvenskt skogsbruk

15 mars 2013

Information

Datum: 25 april 2013 Tid: 05:00

Plats: Asa försökspark

Kostnad: 200 kr

Arrangör: SLU, Future Forests och Skogskompetens.

Sista anmälningsdatum: 12 april 2013

Ansvarig: SLU, Future Forests och Skogskompetens.

Andra chansen, för dig som missade denna exkursion 2012!

Intresset för nya trädslag har ökat på senare tid. Efter
stormarna Gudrun och Per har en hel del av stormhyggena
planterats med bland annat hybridasp, hybridlärk
och sitkagran. En möjlig framtida klimatförändring
bidrar också till ett ökat intresse för alternativ till de
traditionella trädslagen gran och tall.

Men vilka trädslag kan man välja bland? Hur skall de
skötas och vilken produktion kan man räkna med?
Vilka restriktioner finns det och vad är risken för skador?
Hur påverkas biodiversitet och andra aspekter?
På medlemsexkursionen i Asa försökspark, strax utanför
Lammhult, får du svaren. Passa på att diskutera nya
trädslag med forskare och praktiker.

På programmet
• Produktion och skötsel av hybridlärk, douglasgran,
sitkagran, contorta, och hybridasp
• Förädlingsstrategier för nya trädslag
• Risk för skador
• Alternativ vid klimatförändringar, naturvårdsaspekter.

Start: 25 april kl 09:00 på Asa försökspark.                            Avslutning: 25 april kl 17.00.

Anmälan till violeta.kokos@slu.se, tel 040-41 51 72. Ange fakturaadress och e-postadress i anmälan.

Pris: 200 kr inkl mat, transport i skogen samt dokumentation.

Antalet deltagare är begränsat, så först till kvarn gäller.

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb