Aktivitet

Lövskog för framtiden 17 juni i Skåne

14 februari 2014

Information

Datum: 16 juni 2014 Tid: 20:00

Plats: Snogeholm

Kostnad: 300 kr inkl lunch och dokumentation. OBS! Begränsat antal deltagare.

Arrangör: SLU

Ansvarig: Violeta Kokos

På Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap vid SLU har vi bedrivit forskning om lövskogsfrågor sedan början av 1990-talet. Forskningen har bland annat behandlat praktiska aspekter kring skötsel, planering, friluftsliv och naturvård i lövskog men också andra aspekter såsom förväntade klimatförändringars och olika skadegörares påverkan på olika typer av lövskogar. 

Sydsvensk skogsvetenskap har därför glädjen att inbjuda till en exkursion i Skåne på temat ”Lövskog för framtiden” den 17 juni. Du har möjlighet att ta del av 25 års forskning om lövskog och ställa frågor till forskarna. Vi kommer att presentera forskningsrön från flera olika forskningsprogram.   

Du är varmt välkommen till denna endagsexkursion den 17 juni med start i Snogeholm i Skåne. Priset för deltagande inkl. fika och lunch är 300 kr. Detaljerat program med olika tider kommer att distribueras senare under våren.

Anmälningsavgift 300 kr inkluderar lunch och dokumentation. Anmälan till Violeta Kokos (violeta.kokos@slu.se  tel 040-415172, Fax: 040-46 23 25) senast 30/5 2014. Ange fakturaadress och mail i anmälan. Men antalet deltagare är begränsat så först till kvarn…

Välkommen!

Magnus Löf                                               Matts Lindbladh

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb