Aktivitet

Lövproduktion med fokus på björk (inkl årsmöte)

16 maj 2016

Information

Startdatum: 17 juni 2016 Tid: 06:00
Slutdatum: 18 juni 2016 Tid: 12:30

Plats: Nässjö med omnejd

Kostnad: Medlem: 650 kr, Icke medlem: 750 kr (inklusive måltider)

Arrangör: Svenska Lövträdföreningen

Ansvarig: Therése Andersson

Vi börjar fredagen med ett studiebesök på lövsågen i Djursdala följt av lunch och björkexkursion i Södra Vi. Vi äter gemensam middag på Sörängens folkhögskola i Nässjö (där det också finns möjlighet att övernatta). Lördagen inleds med fältexkursion då vi bl.a. tittar på björk, masurbjörk och lärk. Vi äter sedan lunch på Träcentrum i Nässjö, följt av guidning och föreläsning om lövproduktion (Johan Palm, Skog Lic). Vi avslutar dagen med föreningens årsmöte.

Anmälan snarast till therese.andersson@lovtradforeningen.se
Tel: 070-211 53 28

Fredag 17 juni

10.00 Ankomst i Djursdala
Betalning och kaffe.
10.30 Studiebesök på Södra Timber Djursdala, 1 mil norr om Vimmerby.
Södra Timber i Djursdala producerar sågade brädor, plank och ämnen i ek, ask, björk och al och har en produktionskapacitet på 40.000 kubikmeter per år.
12.00 Lunch i fält
13.00 Avfärd till Södra Vi
13.30 Södra Vi demonstrationsyta – Vårtbjörk

Försöket i Södra Vi, som planterades 1999, består av en klontest baserad på korsningar mellan utvalda plusträd av vårtbjörk. Syftet är att göra ett urval av de bästa klonerna till fröplantager och fortsatt förädling. Planteringsförbandet var 2m x 2m och en första röjningsgallring utfördes vintern 2007/08. Från och med 2008 ingår försöket i Skogforsks gallringsserie med björk.
15.00 Kaffe i fält
15.30 Avfärd till Nässjö
17.00 Installation på Söräng
ens folkhögskola
18.00 Middag på Sörängen
Efter middagen har vi tillgång till ett allrum för samvaro och diskussioner. Eller varför inte ta en kvällspromenad till stadsparken vid Ingsbergssjön i centrum, bara ca 2 km bort? I stadsparken finns en sortimentsträdgård med mängder av blommor och buskar av olika typer.

Lördag 18 juni

7.30 – 8.30 Frukost på Sörängen
8.30 Avfärd till Äskås

9.00 ”Hemma hos besök” hos Jens och Maria Melander, ca 2 mil utanför Nässjö.
Vi tittar på gårdens planteringar av bl.a. björk, masur och lärk. Inklusive kaffe.
11.30 Avfärd till Träcentrum
12.00 Lunch på Träcentrum

13.00 Lönsamt lövträ? – Föreläsning och diskussion
Föreläsning av Johan Palm, skog Lic. och projektledare för projektet ”Affärssystem för konkurrenskraftig och kundanpassad björkämnesproduktion för möbeltillverkning” under 2007–2010.
14.00 Guidad tur på träcentrum fokus lövträ
Johan Palm guidar på Träcentrum.
15.00 Fika och Årsmöte Träcentrum
Dagen avslutas med föreningens årsmöte.
16.30 SLUT

Praktisk information

Deltagaravgift (inklusive måltider)
Medlem: 650 kr
Icke medlem: 750 kr
Ange ev. matallergier i anmälan.

Boende fredag 17 till lördag 18 juni
Sörängens folkhögskola, bokas i samband med anmälan!
• Rum med egen toalett och dusch 330 kr/natt (frukost ingår i priset)
• Rum med toalett och dusch i korridor 305 kr/natt (frukost ingår i priset)

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb