Aktivitet

Löv- och ädellövskog

24 april 2012

Information

Datum: 25 maj 2012 Tid: 06:00

Plats: Skaraborg

Sista anmälningsdatum: 17 maj 2012

Ansvarig: Miquel Anglès

Vill du satsa på ett aktivare lövskogsbruk? Funderar du på att ha mer ädellöv på din fastighet? Skogsstyrelsen bjuder in till en skogsträff Med hjälp av skogssskötselspecialisten Jonas Bergqvist och utifrån praktiska exempel ska vi få mer kunskap om: – Klimatförändring: riskspridning och produktion. – Föryngringsmetoder och förädlat skogsmaterial. – Beståndsvård genom röjning, och gallring. – Ersättning för att anlägga eller gallra fram ädellövskog ur blandbestånd.

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb