Aktivitet

Ljungheden och Skogssällskapet

15 mars 2013

Information

Datum: 21 augusti 2013 Tid: 06:00

Plats: Vrå, sydvästra Småland

Arrangör: Skogshistoriska Sällskapet tillsammans med Skogssällskapet

Sista anmälningsdatum: 14 augusti 2013

Ansvarig: Hans-Jöran Hildingsson

Västra Sveriges ljunghedar – de ringaste av betesmarker, hemvist för de fattigaste, började under 1920-talet att planteras med skog.

Det var här som den dynamiske affärsmannen, trädisponenten Edwin Ohlsson från Göteborg förverkligade sin vision om att i tidens anda göra något nyttigt. Medan hans gelikar i den göteborgska societeten grundade sjukhus och andra nyttiga inrättningar tog sig Edwin Ohlsson för att börja beskoga Västsveriges då talrika och ofruktbara ljunghedar. Det var så Skogssällskapet kom till. Resultatet framstår idag tydligt i form av växtkraftiga skogar av både tall och gran.

Exkursionen kommer att gå genom Vrå och angränsande socknar med många nedslag på intressanta platser. 

Samling kl 10.00 vid Vrå kyrka. Kaffe serveras från kl 9.30.

Avslut cirka kl 16.00

Hitta dit: Vrå kyrka ligger en knapp kilometer söder om riksväg 25 mellan Ljungby och Halmstad. Från Ljungby är det cirka 30 km till Vrå och från Halmstad cirka 35 km.

Pris: 150 kr för medlemmar i Skogshistoriska Sällskapet, 200 kr för övriga.

Anmälan till Hans-Jöran Hildingsson, tel: 031-335  66 31 eller 0706-83 61 19 alt. e-post.

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb