Aktivitet

Levande Skogsvatten – vision eller verklighet?

24 april 2012

Information

Startdatum: 13 november 2012 Tid: 22:00
Slutdatum: 14 november 2012 Tid: 22:00

Plats: Hindåsgården, 30 km öster om Göteborg

Kostnad: 1 800 kr exkl. moms (konferensavgift, logi, måltider)

Arrangör: Världsnaturfonden WWF

Ansvarig: Sofi Alexanderson

Världsnaturfonden WWF inbjuder till konferensen
Levande Skogsvatten – vision eller verklighet?

Vattenfrågorna är idag mer aktuella än någonsin, inte minst inom skogsbruket. EU:s vattendirektiv, certifieringssystemen med flera ställer krav. Flera skogliga aktörer stärker nu sitt vattenvårdsarbete genom olika initiativ.

Det finns över 30 000 mil rinnande vatten och över 50 000 sjöar i det svenska skogslandskapet. Skogsbruket är på många håll den enda markanvändningen i vattenlandskapet och kan påverka vattnen.

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb