Aktivitet

Kyrkans skogshistoria

15 mars 2013

Information

Datum: 20 augusti 2013 Tid: 05:30

Plats: Mörsil, Jämtland

Arrangör: Härnösands stift och Skogshistoriska Sällskapet

Sista anmälningsdatum: 14 augusti 2013

Ansvarig: Bengt Stenerås

Svenska kyrkan är Sveriges femte största skogsägare med cirka 400 000 hektar produktiv skogsmark. Mest skog finns i Härnösands stift med drygt 69 000 hektar. Kyrkan äger också nästan 50 000 hektar jordbruksmark och är därmed landets största enskilda jordägare. Ursprunget till kyrkans markinnehav är de så kallade prästlönefastigheterna, varav många kom till redan under 1100-och 1200-talen

Vid exkursionen kommer vi att höra mer om Svenska kyrkans skogshistoria i allmänhet och om Härnösands stift i synnerhet. Varför kyrkan äger skog och jord och hur avkastningen fördelas, samt hur skogarna förvaltas och sköts idag.

På förmiddagen besöker vi också stiftets eget skogsmuseum och Mörsils kyrka. Under eftermiddagen åker vi med buss till den gamla gruvan i Fröå, högt belägen på Åreskutans östra sida. Eventuellt hinner vi också med ett besök i en av stiftets skogar

Samling kl 9.30 vid församlingshemmet i Mörsil,  invid kyrkan. Kaffe från kl 9.00

Avslut cirka kl 16.00

Hitta dit: Mörsil ligger mellan Mattmar och Järpen utefter E14, cirka 65 km väster om Östersund.

Pris: 150 kr för Skogshistoriska Sällskapet, 200 kr för övriga.

Anmälan till Bengt Stenerås, tel: 0511-167 88 eller 0703-91 67 88 alt. e-post.
 

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb