Aktivitet

Kungajaktmuseum, ekopark och hembygdsvård

12 maj 2014

Information

Datum: 3 juni 2014 Tid: 05:30

Plats: Kungajaktmuseet

Kostnad: 200 kr för medlemmar i Skogshistoriska sällskapet, övriga 300 kr

Arrangör: Skogshistoriska Sällskapet, Kungajaktmuseet, Sveaskog och Västra Tunhems hembygdsförening.

Sista anmälningsdatum: 30 maj 2014

Ansvarig: Harry Persson, Per Pettersson, Göran Ringels och Bengt Stenerås

År 1539 förklarade Gustav Vasa Halle-Hunneberg för Konungens djurgård med uppgift att producera kött till den kungliga ”hofförtäringen”. För att bevaka bergen mot tjuvjakt och virkesstöld och för att leverera köttet till de kungliga slotten tillsattes vakter för att bevaka både djuren och skogen.

Om detta, om kungajakter, rovdjursjakt och skogsskolan plus mycket annat får vi ta del av under exkursionen på Hunneberg. Bland annat besöker vi en utställning om äventyraren och storjägaren Llevellyn Lloyd. Start i kungajaktmuseet där bergets intressanta historia exponeras.

Under eftermiddagen guidad tur i egna bilar på berget med besök i Ekoparken Halle-Hunneberg, i gång varande skvaltkvarn, Tunhems
ekhage och avslutning med kaffe i Västra Tunhems hembygdsmuseum.

Tisdag den 3 juni
Samling i Kungajaktmuseet kl 09.30 med kaffe. Programmet börjar kl 10.00 och slutar cirka kl 16.30.
Hitta dit. Kungajaktmuseet, ligger på Hunnebergs nordvästra sida, helt nära Wargön.
Exkursionsvärdar: Skogshistoriska Sällskapet, Kungajaktmuseet, Sveaskog och Västra Tunhems hembygdsförening.
Exkursionsledare: Harry Persson, Per Pettersson, Göran Ringels och Bengt Stenerås.
Anmälan senast lördagen 31 maj till: Bengt Stenerås, 0511-167 88 eller 0703-91 67 88. E-post: bengt.steneras@swipnet.se

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb