Aktivitet

KSLA goes west – intryck från tre studieresor till USA

6 mars 2012

Information

Datum: 8 mars 2012 Tid: 13:45

Arrangör: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Sammankomst för KSLA:s ledamöter
– men du kan följa den på webben!

USA är en stormakt inom jord och skog såväl inom forskning som affärer, inom handels- och energipolitik. Landets påverkan är global, ändras reglerna för inblandning av majsetanol i bensin för privatfordon så fortplantar sig effekterna långa vägar ner till bensinmackar i både Bräcke och Bangkok.
Under hösten 2011 gjorde KSLA tre studieresor till USA, med fokus på 1) skog, 2) lantbruksfrågor och 3) forskning.
Här ger olika talare sina huvudintryck från besöken och utifrån det följer en diskussion om var USA står idag inom de olika fält resorna täckte in.

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb