Aktivitet

Kontinuitetsskogsbruk – Är det något för södra Sverige?

28 augusti 2012

Information

Datum: 31 oktober 2012 Tid: 07:00

Plats: Tönnersjöhedens försökspark

Kostnad: 359 kr inkluderar mat, transport i skogen och dokumentation

Arrangör: SLU, Föreningen Skogen, Future Forest och Södra

Sista anmälningsdatum: 18 oktober 2012

Välkommen till medlemsexkursion i Tönnersjöheden och Ävja 31/10 2012

Intresset för kontinuitetsskogsskötsel har ökat på senare tid. I debatten har det både framförts att kontinuitetsskog ger bättre och sämre produktion och ekonomi jämfört med kalhyggesskogsbruk. Det har också hävdats att biodiversitets- och rekreationsvärden är högre i kontinuitetsskog jämfört med dagens sätt att sköta skogen och en möjlig framtida klimatförändring bidrar också till ett ökat intresse för alternativa skogsbrukssätt.

Men vad är sant och hur kan olika forskare komma till helt olika slutsatser? På medlemsexkursionen i Tönnersjöheden får du veta bakgrunden och får en del av svaren. Passa på att diskutera alternativa skogsbrukssätt med forskare och praktiker.

På programmet
• Produktion och ekonomi i kontinuitetsskog jämfört med kalhyggesskogsbruk
• Biodiversitet och rekreationsvärden
• Risk för rotröta och storm
• Kolinlagring i kontinuitetsskog jämfört med kalhyggesskogsbruk
• Kontinuitetsskogsskötsel i praktiken

Kl 09.00 – 18.00 på Tönnersjöhedens försökspark den 31 oktober

Anmälningsavgift: 350 kr inkluderar mat, transport i skogen och dokumentation
Anmälan till: Violeta Kokos (violeta.kokos@slu.se  tel 040-415172) senast 19/10 2012. Ange fakturaadress och mail i anmälan.
Antalet deltagare är begränsat så först till kvarn…
 

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb