Aktivitet

Kontinuitetsskogsbruk – Är det något för Norrland?

1 april 2014

Information

Datum: 4 juni 2014 Tid: 05:30

Plats: Halåsen (Östersund)

Kostnad: 250 kr för medlemmar i Föreningen Skogen - 350 kr för övriga.

Arrangör: SLU, Skogsstyrelsen, Föreningen Skogen, Future Forests

Sista anmälningsdatum: 22 maj 2014

Ansvarig: Anmälan till Violeta Kokos

Välkommen till medlemsexkursion på Halåsen 4/6 2014

Intresset för kontinuitetsskogsbruk har ökat på senare tid. I debatten har det både framförts att kontinuitetsskogsbruk ger bättre och sämre produktion och ekonomi jämfört med kalhyggesskogsbruk. Det har också hävdats att biodiversitets- och rekreationsvärden är högre i kontinuitetsskogsbrukade områden än i skogar som sköts med trakhyggesskogsbruk. En möjlig framtida klimatförändring bidrar också till ett ökat intresse för alternativa skogsbrukssätt. Mot kontinuitetsskogsbruket anses det ibland att det kan bli dyrare och besvärligare avverkningar och att avverkningsskador kan komma att bli ett problem. Men vad är sant och hur kan olika forskare komma till helt olika slutsatser? På medlemsexkursionen på Halåsen får du veta mer och får förhoppningsvis en del av svaren. Passa på att diskutera alternativa skogsbrukssätt med forskare och praktiker.

På programmet:

  • Produktion och ekonomi i blädningsbrukad jämfört med trakthyggesbrukad skog.
  • Konvertering av homogen skog till heterogen skog.
  • Biodiversitet och rekreationsvärden i olika skogsskötselsystem.
  • Risk för rotröta och storm.
  • Klimatnyttan – varierar den med hur skogen sköts.
  • Kontinuitetsskogsskötsel i praktiken inklusive avverkningskostnader.

Avgift: 250 kr för medlemmar i Föreningen Skogen, övriga 350 kr. Priset inkluderar mat, transport i skogen och dokumentation.

Anmälan: Violeta Kokos (violeta.kokos@slu.se  tel 040-415172) senast 23/5 2014. Ange fakturaadress och mail i anmälan. Men antalet deltagare är begränsat så först till kvarn …

Tid och plats: 4/6 Kl 09.30-10.00 Kaffe vid Gamla skolan (se karta).
Avslutning: 4/6 kl 16.00.

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb