Aktivitet

Kontinuitetsskogsbruk – Är det något för Götaland?

11 augusti 2014

Information

Datum: 3 september 2014 Tid: 05:00

Plats: Tönnersjöhedens försökspark, Simlångsdalen

Kostnad: 350 kr inkluderar mat, transport i skgen och dokumentation

Arrangör: SLU och Föreningen Skogen

Sista anmälningsdatum: 21 augusti 2014

Ansvarig: Urban Nilsson tel 070‐3465192

Välkommen till medlemsexkursion på Tönnersjöhedens försökspark 3/9 2014

Intresset för kontinuitetsskogsbruk har ökat på senare tid. I debatten har det både framförts att kontinuitetsskogsbruk ger bättre och sämre produktion och ekonomi jämfört med kalhyggesskogsbruk. Det har också hävdats att biodiversitets‐ och rekreationsvärden är högre i kontinuitetsskogsbrukade områden än i skogar som sköts med trakthyggesskogsbruk.

En möjlig framtida klimatförändring bidrar också till ett ökat intresse för alternativa skogsbrukssätt. Mot kontinuitetsskogsbruket anses ibland att det kan bli dyrare och besvärligare avverkningar och att avverkningsskador kan bli ett problem. Men vad är sant och hur kan olika forskare komma till olika slutsatser?

På medlemsexkursionen på Tönnersjöhedens försökspark får du veta mer och får förhoppningsvis en del av svaren. Passa på att diskutera alternativa skogsbrukssätt med forskare och praktiker.

På programmet:

  • Produktion och ekonomi i blädningsbrukad jämfört med trakthyggesbrukad skog
  • Biodiversitet och rekreationsvärden i olika skogsskötselsystem
  • Risk för rotröta och storm
  • Klimatnyttan – varierar den med hur skogen sköts
  • Kontinuitetsskogsskötsel och sociala värden
  • Kontinuitetsskogsskötsel på fuktig mark
  • Kan man bedriva kontinuitetsskogsskötsel i lövskog?

Anmälningsavgift 350 kr inkluderar mat, transport i skogen och dokumentation Anmälan via e‐mail till Urban Nilsson (Urban.Nilsson@slu.se tel 070‐3465192) senast 22/8 2014. Ange mail‐ och fakturaadress i anmälan. Men antalet deltagare är begränsat så först till kvarn…

Start 3/9 Kl 09.00‐09.30 Kaffe, Tönnersjöhedens försökspark, Simlångsdalen (18 km öster om Halmstad)
Avslutning 3/9 kl 17.00

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb