Aktivitet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap inbjuder till exkursion i Toftaholm och Tönnersjöheden

25 mars 2013

Information

Startdatum: 18 juni 2013 Tid: 06:00
Slutdatum: 19 juni 2013 Tid: 12:00

Plats: Toftaholm

Kostnad: 1 500 - 3 500 kr

Arrangör: Sveries lantbruksuniversitet (SLU)

Sista anmälningsdatum: 16 maj 2013

Ansvarig: Matts Lindbladh, prefekt och Johan Bergh, samverkanslektor

I Sydsverige arbetar vi med många skogsskötselalternativ. Vi har många trädslag att välja mellan, hög skogsproduktion, storm, snytbagge och rotröta samt familjeskogsbruk med många olika mål. Samtidigt finns här många människorna och ett stort behov av att bevara och utveckla biologisk mångfald och rekreation. Vi brukar också skog i en värld som präglas av globalisering och klimatförändringar. Vilka vägval kan vi göra och vilken kunskap saknas för att kunna möta framtida utmaningar? Forskning ger inte alla svar men ett bättre underlag för att fatta kloka beslut.

Vi kommer att berätta om:

  • Skogsbruk och klimat
  • Skador: svampar, vilt och stormar
  • Snabbväxande trädslag
  • Blandskogar
  • Ädellövskogsbruk
  • Naturvårdshänsyn
  • Skogsbrukets hänsyn till allmänhet och rekreation

Ett nära samarbete och dialog med skogsbruket är en förutsättning och inspiration för vårt arbete. Vi inom forskningen behöver kontinuerligt utbyte med brukarna för att ta fram ny kunskap och utbilda kompetenser för samhällets och skogsbrukets behov. Det här ska bli kul!

Övernattning och middag Hotell Tylösand (www.tylosand.se).

Välkomna!

Plats: Toftaholm (mer information vid anmälan)

Exkursionsledare: Pelle Gemmel

Pris: Hela exkursionen (dokumentation, 2 luncher, 1 middag och övernattning): 3 500 kr. Utan övernattning och middag: 1 500 kr.

Anmälan: senast den 17/5 till Violeta Kokos (violeta.kokos@slu.se), tel: 040-41 51 72. Vänligen ange namn, e-mail samt fakturaadressen med eventuell referens.

Frågor: Johan Bergh (johan.bergh@slu.se), tel: 0702-922 525

Antalet platser är begränsade. Först till kvarn…

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb