Aktivitet

Hur kan drivningsarbetet bli mer attraktivt?

19 augusti 2013

Information

Datum: 9 oktober 2013 Tid: 06:00

Plats: Skogsmuséet i Lycksele

Kostnad: 600 kr exkl moms för lunch, för- och eftermiddagsfika.

Sista anmälningsdatum: 5 september 2013

Ansvarig: Björn Åström, tel 0950-177 48,

Dagens problem och morgondagens möjligheter mot den historiska bakgrunden. Ett första seminarium i en serie om ”Skogsbrukets kompetensförsörjning”.

När: 9 oktober 2013, kl 10–16
Var: Skogsmuseet i Lycksele
Anmälan senast den 5 sept till: skogsmuseet@lycksele.se
Vänligen, ange namn, e-post-och fakturaadress. Antalet platser är begränsat.
Konferensavgift: 600 kr exkl moms inkl lunch, för- och eftermiddags- fika. Notera ev. matallergi i anmälan. Upplysningar om seminariet:
Björn Åström, tel 0950-177 48, bjorn.astrom@lycksele.se

  • Drivningsarbetets humankvaliteter – återblick och nuläge.
    Bengt Ager, professor emeritus.
  • Kritik mot den presenterade situationsbilden. Vilka humankvaliteter behöver framförallt förbättras? Diskussion.
  • Pågående doktorandprojekt. Carola Häggström, Emanuel Erlandsson, forskarstuderande, SLU.
  • Trendanalyser och framtidslösningar inom gruvindustrin. Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet/LTU.
  • Attraktivt drivningsarbete – en vision. Bengt Ager.
  • Lösningar på definierade problem; inspirationsföredrag. Magnus Thor, forskningsledare, SkogForsk, Karin Ericsson, personaldirektör, Sveaskog, Ida Oderstål, VD, M.II.O Entreprenad AB.
  • Hur blir den organisatoriska miljön attraktiv? Grupparbete och diskussion utifrån definierade problem.

Seminariet inleds och avslutas av Björn Åström, Skogsmuseet och Tomas Nordfjell, SLU. Diskussioner leds av Björn Andrén, tidigare VD på Holmen Skog. Program med tider, se www.gammplatsen.com/?page=10

Seminariet arrangeras av Skogsmuseet i Lycksele AB och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Visa fler

På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb