Aktivitet

Hundra år med Tärna-Stensele Allmänningsskog

15 mars 2013

Information

Datum: 15 augusti 2013 Tid: 13:00

Plats: Umnäs, Västerbotten

Arrangör: Skogshistoriska Sällskapet tillsammans med Tärna-Stensele Allmänningsskog

Sista anmälningsdatum: 31 juli 2013

Ansvarig: Erik Valinger och Gunnar Andersson

Tärna-Stensele Allmänningsskog har bedrivit skogsbruk mellan Storuman och Tärnaby sedan tidigt 1900-tal. Den totala landarealen uppgår till cirka 52 000 hektar, varav 38 400 hektar produktiv skogsmark. Antalet ägare är cirka 1 400, varav de allra flesta bor i området.  

Allmänningens skogar domineras av gran och gränsar i väster mot fjällen. På de mer låglänta markerna mot älvdalarna finns inslag av tall.

Allmänningsskogar tillskapades i samband med den s.k. avvittringen då kronan avskiljde marker som övergick i privat ägo.

Under exkursionen får vi en initierad bild av verksamheten inom Tärna-Stensele allmänningsskog och får rika tillfällen att lära känna naturen och skogen i denna del av landet. Eftersom det är en ganska lång ”anmarsch” till Storuman genomförs exkursionen under två dagar med övernattning.

Samling kl 17.00 den 15 augusti vid Skoterhotellet, Umnäs

Avslut den 16 augusti kl 16.00
  
Dag 1 Presentation av allmänningsskogen
Middag

Dag 2  Exkursion i fält
 
Hitta dit: Umnäs ligger cirka 7 mil nordväst om Storuman, några kilometer från Blå vägen mot Tärnaby. Håll utkik efter avtagsväg till vänster strax efter Slussfors. 

Pris: 150 kr för Skogshistoriska Sällskapets medlemmar, 200 kr för övriga.

Anmälan till Erik Valinger, tel: 090-786 83 35  alt. e-post eller
Gunnar Andersson, tel: 090-12 42 61, alt e-post.

 

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb