Aktivitet

HighBio2 seminarium ”Biomass to Energy and Chemicals”

8 januari 2013

Information

Datum: 16 januari 2013 Tid: 11:00

Plats: Luleå Universitet

Ansvarig: Henna Lempiäinen

Syftet med projektet är att särskilt studera möjligheter till utnyttjande av skoglig biomassa i produktionen av energi, biobränslen och olika kemikalier. Forskningsprojektet HighBio2 är ett samarbetsprojekt mellan partners i Finland och Sverige. Seminariet hålls på engelska. Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt.

Tid: Wednesday, 16th January 2013, 13:00-17:00

Plats: Luleå University of Technology, E246, University campus, Porsön.

Visa fler

På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb